ENERGI

Vurderer sjøkabel i Hardanger

Statnett har startet opp arbeidet med en intern utredning av sjøkabler, og skal i tillegg engasjere et eksternt firma for å få alternativet grundig belyst. En kombinasjon av sjøkabel og jordkabel blir også sett nærmere på. Denne uken arrangeres det møter i de kommunene som blir berørt av de foreløpige planene, slik at de som bor der får anledning til å få ytterligere informasjon som bakgrunn for egne høringsuttalelser.

Eget initiativ

Fristen for å komme med innspill til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på hvilke tema som bør utredes nærmere, er satt til 20. oktober. Det er NVE som fastsetter det endelige utredningsprogrammet, men Statnett har valgt å sette i gang utredningen av sjøkabelalternativet allerede nå.

Statnett tar sikte på å ha rapporter med ulike utredninger og konsesjonssøknad klar sommeren 2006.

Sikrere forsyning

Bakgrunnen for arbeidet er at det er behov for en ny ledning for å forsterke ledningsnettet inn mot Bergensområdet. Forsterkninger av ledningsnettet har vært vurdert flere ganger siden 1970-tallet, og det er behov for en ledning for å bedre forsyningssikkerheten for strøm i området. Dette har sammenheng med både generell forbruksvekst og med økt aktivitet i oljeindustrien, melder Statnett.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.