Vulkaner er ikke CO2-verstinger

Vulkaner er ikke CO2-verstinger
VULKANSKE UTSLIPP: Dette er Shishaldin-vulkanen på Unimak Island, en del av Izembek National Wildlife Refuge i Alaska. Menneskeskapte CO2-utslipp er rundt 135 ganger større enn alle verdens vulkaner, viser en fersk artikkel omtalt i tidsskriftet Eos. Bilde: Cyrus Read, USGS

Vulkaner bidrar ikke med spesielt mye CO2-utslipp i forhold til menneskelig aktivitet.

På 3-5 dager slipper menneskene ut like mye CO2 som verdens vulkaner produserer på et helt år.

Det er konklusjonen i en artikkel i tidsskriftet Eos, som gis ut av American Geophysical Union (AGU) ( last ned som pdf).

Får ofte spørsmål

– Det spørsmålet jeg har fått oftest og fortsatt får fra folk flest og geoforskere som jobber utenfor vulkanologien i mine rundt 30 år som vulkangass-geokjemiker, det er «Slipper vulkaner ut mer CO2 enn menneskelig aktivitet?» sier Terrance Gerlach i U.S. Geological Survey ifølge AGUs nettsider.

Det er han som står bak artikkelen i Eos, AGUs ukentlige tidsskrift om romfart og vitenskap, hvor han svarer et tydelig «nei» på dette spørsmålet.

– Forskningsfunnene indikerer utvilsomt at svaret er «Nei – antropogene (menneskelige) CO2-utslipp overgår globale CO2-utslipp fra vulkaner», sier han.

Så mye er det

Gerlach har sett på anslagene for hvor mye CO2 vulkaner slipper ut i en rekke studier. Det minste tallet han finner er 100 millioner tonn CO2 årlig, det høyeste er rundt 500 millioner tonn CO2 årlig.

Gerlach baserer deretter sine sammenligninger på et tall på 260 millioner tonn årlig. Til sammenligning førte menneskelig aktivitet til utslipp av rundt 35 milliarder tonn i 2010. Dersom disse tallene er korrekte betyr det at menneskeskapte utslipp av CO2 er 135 ganger større enn vulkaners utslipp.

Ifølge AGUs nettsider er forskere på vulkanske gasser samstemte i at vulkaner slipper ut mindre CO2 enn det menneskene gjør.

Større enn supervulkaner

En enkelt sektor som den globale sementindustrien slipper ut rundt 1400 millioner tonn CO2 i året. Det alene er mange ganger mer enn verdens vulkaner, påpeker artikkelforfatteren.

Gerlachs utregninger viser også at de årlige menneskeskapte utslippene av CO2 nå er større enn utslippene fra tidligere supervulkaner.

«Super-utbrudd er svært sjeldne, og oppstår med intervaller på 100.000-200.000 år; ingen har skjedd i historisk tid, det siste eksempelet er Toba-utbruddet for 74.000 år siden i Indonesia og utbruddet i Yellowstone-kalderaen (forsenkningen, journ.anm.) i USA for 2 millioner år siden,» skriver Gerlach.

– Usannsynlig

Dersom verdens vulkaner skulle ha sluppet ut mer enn det menneskene gjør nå, måtte det ha vært mye større magmaproduksjon i verden, og magmaen måtte ha inneholdt mer enn 30 prosent CO2, påpeker Gerlach.

«Kort sagt vil troen på at vulkanske CO2-utslipp er større enn menneskeskapte CO2-utslipp innebære enten usannsynlige volumer av magmaproduksjon eller usannsynlige konsentrasjoner av magmatisk CO2. Disse dilemmaene og deres problematiske implikasjoner støtter de observerte bevisene på at vulkaner slipper ut langt mindre CO2 enn menneskelige aktiviteter,» skriver han (TUs oversettelse).

De fleste utenfor det vulkanologiske forskningsmiljøet blir overrasket over dette svaret, ifølge Gerlach.

Videre forskning på temaet

Det jobbes nå internasjonalt med å forbedre anslagene for vulkanske utslipp av CO2 gjennom Deep Carbon Observatory. Arbeidet deres skal ende i en studie (mer her).

«Denne innsatsen er viktig for vitenskapen, men det tydelige behovet for å kommunisere at vulkansk CO2 er mindre enn antropogen CO2 til lærere, klimapolitikere, media og folk flest er også viktig. Diskusjonen om klimapolitikk kan bare tjene på denne erkjennelsen,» skriver han (TUs oversettelse).

Les mer om: