Vrakes fordi de er eldre

  • Arbeidsliv

Ved ellers like egenskaper og kvalifikasjoner foretrekkes de som har lengst tid igjen av yrkeskarrieren ved nyansettelser. Høy alder er gjerne tungen på vektskålen, innrømmer flere norske ledere som har latt seg dybdeintervjue om egen rekrutteringpraksis, skriver seniorpolitikk.no.