FORUM

VR-modeller som verktøy i konsekvensutredninger

Per Bjørnsrud ledermiljø- og konsesjonsavdelingen i Statnett.
Per Bjørnsrud ledermiljø- og konsesjonsavdelingen i Statnett.
22. nov. 2007 - 12:14

Når Statnett planlegger nye ledninger, er det viktig å kommunisere ut til berørte parter hva vi ønsker å bygge. Statnett har derfor lang erfaring med bruk av illustrasjoner og fotomontasjer for å illustrere kraftledninger. Litt avhengig av prosjektets størrelse lages det minst 30-40 fotomontasjer til hvert prosjekt. Visualisering av prosjektene er viktigere og viktigere, og ønsket om å kunne videreutvikle visualiseringsteknikker er voksende. Virtuell virkelighet, Virtual Reality (VR) er starten på en liten revolusjon i arbeidet med konsekvensutredninger.

Nesten virkelighet

VR som tidligere ble forbundet med spill gir brukeren muligheter til å bestemme definerte ståsteder og betraktningsvinkler i en datamodell som geometrisk sett er lik den virkelige verden. Dette har gjordt at utgangspunktet for å prosjektere og forklare inngripen av nye høyspentledninger på mange måter har blitt kraftig endret. Med VR-modellen kan vi vise hvordan kraftledningene ser ut fra «alle steder». Grunneiere og myndigheter kan nå se kraftledningen fra tunet hjemme. Folk kjenner seg igjen i modellen. Dette gjør at mye av usikkerheten rundt ledningen forsvinner. I stedet for påstander om hva man ser og ikke ser fra ulike steder, blir diskusjonen mye mer fokusert på å finne gode traséløsninger for alle parter.

Statnett etablerer og bruker nå VR-modeller på alle større utbyggingsprosjekter. Faktisk også på enkelte mindre prosjekter, bla. et prosjekt der Statnett ønsker å prøve ut en helt ny mastetype. VR- modellen brukes her for å vise dagens situasjon og fremtidig situasjon.Folkemøter

En viktig del av den informasjonen omkring konsesjonssøknaden fra Statnett gis på folkemøtene der berørte blir infomert om prosjektet. Her brukes VR-modellene aktivt, og presentasjonsformen har blitt veldig godt mottatt, selv om selve høyspentlinjen og inngrepet er omstridt. Mange får et nytt syn på saken og argumenterer på helt andre måter enn da de kom til folkemøtet. På mange måter kan man si at man får en felles plattform å diskutere ut ifra, og kan fokusere på alternative løsninger.

NVE er meget positiv til bruk av VR i konsesjonsbehandlingen, og mener dette langt på vei kan erstatte tidligere brukte metoder. Dette gjenspeiles i kravene NVE setter i konsekvensutredningsprogrammet verdrørende visualisering av nye ledningsprosjekterTeknologi

Tilgjengeligheten av kartdata og kombinasjonen av ulike datakilder sammen med prosjekterte data har gitt store utfordringer. Varierende kvalitet på kartgrunnlag i spesielt høyfjellsområder var vanskelig å kombinere med svært detaljerte lasermålinger i traseen.

NovaPoint med mange moduler har vært involvert i prosessen. Nettopp styrken til å kombinere ulike kilder og integrere dem gjennom Virtual Map har vært viktige suksesskriterier i prosjektet, ifølge Torbjørn Tveiten hos ViaNova. For selve masteberegningene har det blitt utviklet et eget program for å få parablene så riktige som mulig.

Visuell kommunikasjon har også vært gjennom mange faser. Det er en utfordring å kunne sammenstille mange datakilder til et kart, og likevel gi brukeren leselig informasjon. Synsinntrykket av høyspentledningene, spesielt over fjordkryssingene, er også en utfordring å gjengi under ulike værforhold og ulike belysningssituasjoner.Fremtidige utfordringer

Statnett og ViaNova har i samarbeid startet opp et langsiktig FOU-prosjekt med fokus på intelligente modeller. Stadig økende del av informasjon i prosjektarbeidene vil være stedfestet, noe som man kan dra nytte av i slike modeller. Utfordringen i dette vil blant være å sammenstille alle datakildene i en felles database og at man kan benytte seg av all tilgjengelig informasjon i praktisk bruk i prosjektarbeidene og som kommunikasjonsmiddel utad. Stikkord vil her være store datamengder, ulike datakilder, dataformater, tilgangskontroll og visuell kommunikasjon på ulike medier.

VR vil være fremtidens plattform for kommunikasjon. Dette er kun starten på bruken av slike modeller, og fremtidens anvendelser har ingen grenser!

Per Bjørnsrud

leder miljø- og konsesjonsavdelingen, Statnett

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.