KARRIERE

Volvo-sjefens viktigste råd

Jannicke Nilsen
8. jan. 2008 - 14:53

Volvo ABs direktør Jan-Eric Sundgren var ikke i tvil om hva som er det viktigste forbedringspunktet for den norske skolen, sett i lys av at skolen er næringslivets viktigste leverandør.

- Dere er et av verdens beste land å bo i. Skal dere også få verdens beste skole i Norge, er næringslivet nødt til å engasjere seg mer i skolen, var hans soleklare råd til lyttende toppledere.

Deler realfag-bekymring

I dag er næringslivet og politikere samlet på NHOs årskonferanse. Temaet er "Kunnskapslandet Norge".

Som et bakteppe for hele konferansen ligger den siste PISA-undersøkelsen, som gjør det klart at norske skoleelever ikke får inn den nødvendige kunnskapen, til tross for at Norge bruker mange flere kroner enn mange andre land på utdannelse.

Volvo-sjefen deler bekymringen som mange norske teknologibedrifter har, at stadig færre norske ungdommer velger å satse på realfag.

Les også: Halvparten stryker på UiO-kurs i matematikk

Savner forbilder

Sundgren viste til en OECD-undersøkelse som konkluderer med at ungdommer i industrialiserte land er blitt mer negative til å studere og arbeide innenfor naturfag, matematikk og teknikk, samtidig som andelen elever som studerer fagene synker i store deler av Europa.

Årsakene er blant annet at ungdommene mangler motiv for å velge realfag, de savner forbilder i næringslivet og de savner aktuell informasjon om arbeidet i de ulike yrkene.

Sundberg understreket hvor nødvendig det er med praksis i løpet av skolegangen.

- Alle bør få praksis

- Volvo vil at alle elever, uansett nivå, kommer i kontakt med arbeidsrelatert praksis. Vi etterlyser en felles strategi på dette området nasjonalt, såvel som internasjonalt, sa han.

Senere i dag skal statsminister Jens Stoltenberg i ilden og forsvare regjeringens utdanningspolitikk blant annet overfor NHO-sjef Finn Bergesen jr, Sintef-sjef Unni M. Steinsmo, Aker-sjef Leif Arne Langøy og UiO-rektor Geir Ellingsrud.