ARKIVNYHETER

Volda Maskin langt under konkurrentene

Volda Maskin ligger svært godt an til å få kontrakten på anlegg av den sørligste strekningen på Kvivsvegen.
Volda Maskin ligger svært godt an til å få kontrakten på anlegg av den sørligste strekningen på Kvivsvegen. Bilde: Ill.: Statens vegvesen

Anbudskonkurransen følger deg vanlige mønsteret på vegoppdrag i denne størrelsen - de lokale dominerer, og Mesta er den eneste riksentreprenør som deltar. K A Aursta fra Ørsta ligger som nummer nr. to med et anbud på 47,052 mill., tett fulgt av Hole Maskiner fra Sykkylven med 47,528 mill. Mesta ligger høyest med 51,468 mill.

Anbudet fra Volda Maskin ligger litt lavere enn Vegvesenet overslag.

Oppdraget omfatter den sørligste delen av Kvivsvegen. Strekningen som skal anlegges er to kilometer lang og går mellom Lødøen og Grodås i Hornidal kommune i Nordfjord. På Grodås møter Kvivsvegen nåværende fylkesveg 60.

Oppdraget omfatter også omlegging av fylkesveg 60 over en strekning på 1 170 meter, fjerning av nåværende veg og bygging av til sammen 3 000 kvm natursteinsmurer.

Selv om dette prosjektet ikke inneholder flere anleggsoppdrag, gir det fortsatt entreprenørene noe å regne på. 10. januar går fristen ut for å gi anbud på elektroarbeidet. En uke senere er det anbudsfrist for levering av vifter til Kvivstunnelen.

Kvivsvegen åpnes høsten 2012. Da får den status som E 39.

Les mer om: