IKT

Vokser på sikkerhet

1. sep. 2001 - 12:08

Selskapet ble etablert i Arendal i 1986 basert utelukkende på oppdrag fra Forsvaret. Selv lokalene i Longum Park ble bygget etter militære sikkerhetsspesifikasjoner.

– Oppdrag for Forsvaret, som er en god og krevende kunde, er fremdeles viktig for oss. Men fra 1996 ble virksomheten konsentrert om sivile oppdrag, og dette utgjør i dag tre fjerdedeler av omsetningen, sier administrerende direktør Trygve Reinertsen.

Til Oslo

Omsetningen for inneværende år vil ligge på ca 25 millioner kroner.

– Siktemålet er i løpet av noen år å øke dette til ca 100 millioner kroner. Det vil vi oppnå blant annet ved etablering i Oslo, som er planlagt i løpet av året, sier Reinertsen.

Sterk eier

Finansieringen ble sikret da Norsk Vekst tidligere i år gikk inn med 25 millioner kroner i selskapet. De kontrollerer i dag 34 prosent av aksjene.

– Vi ser for oss er et er sterkt voksende marked. Den kompetansen og erfaringen som System Sikkerhet har, er blant den beste i markedet, sier Jarle Gundersen, partner i Norsk Vekst Forvaltning og styreformann i selskapet. Han utelukker heller ikke at veksten kan komme gjennom oppkjøp eller samarbeid med andre selskaper.

IT-sikkerhet

System Sikkerhet arbeider med IT-sikkerhet, og driver først og fremst med konsulentvirksomhet innen området, samt overvåking av nettrafikk.

– For nettovervåking betyr det ikke noe hvor vi ligger geografisk. Det er i første rekke konsulentvirksomheten som er årsaken til at vi vil etablere oss i Oslo. Vi har allerede flere kunder der, og vil få flere, sier Reinertsen.

Vidt konsulentspekter

Konsulentvirksomheten spenner over et vidt spekter. Det kan være komplette strukturerte risiko- og sårbarhetsanalyser eller rådgivning i forbindelse med sikkerhetssertifisering. Eller det kan være enklere maskin- og programvaretester og forslag til sikkerhetsmessige forbedringer, samt opplegg for sikker IT-drift.

– På nettovervåking ser vi en klar økning av antall forsøk på uautorisert oppkobling mot våre kunder. De fleste stammer fra USA, men vi ser en økende tendens fra Asia, kanskje særlig Sør-Korea, sier Reinertsen.

Unngår hackere

– Noen sikkerhetsfirmaer rekrutterer medarbeidere fra hacker-miljøer. Vi mener det er uheldig. Vi satser på medarbeidere med stor faglig og etisk standard. Alle som jobber hos oss må ha Forsvarets sikkerhetsklarering. Vi har et tungt teknologimiljø med et stort innslag av på ingeniør- og sivilingeniørnivå, sier Reinertsen.

Han nevner her spesielt et godt samarbeid med IKT-utdanningen ved Høyskolen i Agder, Grimstad, som sørger for gode rekrutteringsmuligheter lokalt.

IP-sikkerhet

IP-sikkerhet blir en av de største utfordringene fremover.

– I svært mange tilfelle er dette et ikke-fokusert område plassert i stab. Det hører hjemme på et langt høyere nivå i organisasjonen. For det kan faktisk bety et være eller ikke være for bedriften, sier Reinertsen.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.