Vokser i Tyskland

Data Respons har inngått kontrakter i Tyskland for 10 millioner kroner.

Vokser i Tyskland
Kenneth Ragnvaldsen, konsernsjef i Data Respons Bilde: Data Respons

Det har vært en vekst i salget til tyske kunder på mer enn 30 prosent i første halvår, hovedsakelig innen industriell og maritim virksomhet. Kontraktene omfatter avanserte dataløsninger og embedded computer solutions som integreres i kundenes sluttprodukter.

– Våre kunder ønsker en strategisk partner gjennom hele livssyklusen, fra tidlig utviklingstrinn til løpende volumleveranser, sier konsernsjef Kenneth Ragnvaldsen i Data Respons. Ved slike leveranser stilles det store krav til kvalitet, lokal kompetansetilgang og et innarbeidet produksjons- og leveranseapparat i Asia.
Data Respons tilbyr produkter, tjenester og dataløsninger til OEM-bedrifter, systemintegratorer og vertikale produktleverandører innen en rekke markedssegmenter som forsvar, medisinsk utstyr, industriell automasjon, oljeservice og offshore, transport, energi og telekommunikasjon. Embedded Solutions omfatter innbygde dataløsninger og dataplattformer.

Les om: Knytter sterkere bånd med kundene