IKT

Virtuell sikring i Halden

Finn Halvorsen
12. apr. 2002 - 07:00

Halden Virtual Reality Centre ble etablert i 1996. De første årene var virksomheten basert utelukkende på oppdrag for norsk og internasjonal industri. De har utført virtuelle kontrollrom for en rekke kjernekraftverk.Etter hvert har virksomheten fått mer forskningsmidler gjennom Halden-prosjektet. - Vi er allerede tilgodesett med midler for den kommende treårsperioden fra 2003 til 2005, sier avdelingssjef Terje Johnsen. Han trekker også frem samarbeidet med Høgskolen i Østfold som viktig.

Kartlegger stråling

I de nevnte oppdragene er VR-teknologi i første rekke benyttet i forbindelse med utforming av nye kontrollrom.

- I den senere tid har fokus dreid mer mot vedlikehold og nedbygging av kjernekraftverk. En viktig faktor i denne sammenheng er å kartlegge strålingsfordelingen inne i anleggene slik at de som arbeider der inne blir utsatt for så små doser som mulig. Med andre ord; vi lager kart over det usynlige, sier Johnsen.

Strålingsforholdene inne i kjernekraftverket måles og presenteres på en dataskjerm i form av et strålingskart. Har man i tillegg en virtuell modell av kjernekraftverket, kan man ved hjelp av et verktøy som lyder navnet VRdose simulere hvilke strålingsdoser arbeiderne vil utsettes for ved ulike arbeidsoperasjoner i hallen. Dette verktøyet er allerede solgt og tatt i bruk i forbindelse med nedbyggingen av kjernekraftverket Fugen NPP i Japan.

Videre utvikling

Neste skritt er å utvikle verktøy hvor informasjon om strålingsfordelingen formidles til den enkelte som oppholder seg inne i reaktorhallen. Dermed kan den enkelte selv bidra til å minimalisere strålingsdosene han eller hun utsetter seg for.

Informasjonen gis til brukeren på tre ulike måter; som tredimensjonalt bilde av strålingskartet projisert på et hodemontert display, som stereolyd eller stereovibrasjon mot kroppen som forteller hvilken retning brukeren skal gå.

Det er viktig at dette utstyret er lite og kompakt og er minst mulig i veien for den som skal bruke det i sine daglige gjøremål. Det foregår utvikling av utstyr forskjellige steder i verden, men det er ennå et stykke igjen før det foreligger i kommersielle versjoner.

Samarbeid med NTNU

I Halden ønsket man å undersøke hvordan brukerne reagerer på denne type informasjoner. Prosjektet ledes av industripsykolog Asgeir Drøivoldsmo.

- Det er viktig for oss å kjøre undersøkelsen med virkelige forsøkspersoner, det vil si folk som til daglig jobber i reaktorhallen i Halden, og under reelle omgivelser. I tillegg kjører vi en gruppe forsøkspersoner som kan tenkes å skulle inn i reaktorhallen for kortere jobber, som for eksempel inspektører fra Veritas eller fra helsemyndigheter, sier han.

Gjennom snart 20 års testing av profesjonelle kontrollromsoperatører har IFE Halden gjort det til sitt varemerke å kjøre høy grad av realisme i sine eksperimenter. Det er erfaringene fra dette arbeidet som nå tas med fra simulatorstudier og ut i anlegget for å teste de nye systemenes brukbarhet.

Forsøkspersonene bruker et prototyputstyr utviklet i samarbeid mellom IFE og forskningsprogrammet KIKS (Kroppsbåret informasjons- og kommunikasjonssystem) ved NTNU, som vi skrev om i Teknisk Ukeblad i april i fjor. Systemet benytter en standard VR-spill brille og en standard PC i en sekk på ryggen, men funksjonene er avanserte nok med automatisk talegjenkjenning og pekeredskaper samt posisjonsbestemmelse av brukeren i hallen og brukerens hoderetning.

- Systemet må gjøres langt mindre og mer brukervennlig før det kan brukes i det virkelige liv. Men teknologien utvikles raskt, slik at det bør være mulig å få til i løpet av noen få år, sier Magnus Reigstad, Institutt for kybernetikk ved NTNU, som er en av fire doktorgradskandidater koblet til prosjektet i Halden.

I skrivende stund har Drøivoldsmo kjørt gjennom halvparten av de i alt 18 forsøkspersonene. - Responsen fra disse har vært svært positiv. Vi har god tro på at systemet vil være en viktig bidragsyter for å redusere stråledosene, hvilket er vårt overordnede mål, sier han. De endelige resultatene med svar på hvordan strålingsinformasjonen bør presenteres for brukeren vil imidlertid ikke foreligge før til sommeren.

Søkeord: VR-Halden

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.