INNSIKTIT

Virtualisering reduserer kostnadene

Bilde: Sun Microsystems

Energisparing

  • De siste årene er det blitt en økende oppmerksomhet på hvor mye strøm som brukes av IT-systemene.
  • I USA hvor problemet har vært akutt, har strømleverandører nå begynt å gi tilskudd til selskaper som introduserer virtualisering på IT-rommet.
  • Når en server kan påta seg oppgavene til rundt åtte stykker, sier det seg selv at det spares energi.
  • I tillegg kommer sekundæreffekten fordi overskuddsvarmen må kjøles bort.

Maskinvarestøtte

  • Både Intel og AMD har innsett at virtualisering er en viktig utvikling.
  • Begge selskaper har bygget inn maskinvarebasert teknologi i sine prosessorer som støtter opp om virtualisering og gjør at programvaren på toppen får en enklere oppgave.

Virtualisering er en gammel teknologi, men i et par årtier ble den nesten glemt. Nå er den blitt en av de meste spennende mulighetene for de som vil redusere kostnadene på serverrommet. Snart kan vi vente oss PC-er med mange virtuelle sesjoner samtidig.

Analyseselskapet Gartner er ikke i tvil. De ser på virtualisering som den mest slagkraftige nye teknologien innen infrastruktur og drift minst frem til 2010.

Gammelt

Da stormaskinen rådde grunnen alene for over 40 år siden, var virtualisering innebygget i operativsystemet. Den gangen var datakraft rådyrt, og det kunne henge hundrevis av brukere på en enkelt maskin som kjørte mange ulike applikasjoner. Da som nå kunne ulike applikasjoner tråkke i beina på hverandre. Et effektivt driftsmiljø kan ikke tillate at en enkelt feil i en applikasjon ødelegger for alle de andre applikasjonene og brukerne på dem.

Problemet ble løst ved å skille applikasjonene helt fra hverandre slik at hver av dem kjørte i sin egen kopi av operativsystemet som igjen forholdt seg til maskinvaren via et virtualiseringslag. Skulle det verste skje slik at applikasjonen krasjet og tok med seg operativsystemet, påvirket det ikke de andre.

Billigalderen

Utover 80-tallet og senere ble prisen på servere stadig billigere på grunn av standardiseringen på Intel og Windows. Når bedriften trengte å kjøre en ny applikasjon var det enkleste å kjøpe en ny server og la den kjøre alene. De ville ikke risikere å kjøre flere på samme server siden det kunne skape problemer.

På slutten av 90-tallet med fallende priser, mer standardisering og en voldsom økning i antallet servere på datarommet på grunn av internett meldte problemene seg. Selv om ny maskinvare var billig, var antallet med på å blåse opp kostnadene. Og de tok plass, brukte masse strøm og ressurser på administrasjon. Dessuten var utnyttelsen på hver server dårlig. I gjennomsnitt er 10 prosent et tall som ofte går igjen.

Virtualisering

Det var selskapet VMware som for alvor frisket opp de gamle kunnskapene rundt virtualisering da det ble etablert i 1998.

Virtualisering er det som trengs for å bekjempe kompleksitet og kostnader, mente de, og utviklingen har gitt dem rett. Ved å introdusere et virtuelt maskinvarelag over den fysiske maskinvaren kan man lure resten av systemet til å tro at det snakker med det ekte silisiumet. Da kan man i prinsippet legge på så mange operativsystemer man vil og la dem tro at de er helt alene i å snakke med maskinvaren.

Resultatet er at man kan utstyre hver applikasjon med hvert sitt operativsystem slik at de er helt adskilt fra hverandre. Da oppnår man to viktige effekter. Applikasjonene forstyrrer ikke hverandre og man kan øke utnyttelsen av maskinvaren kraftig. Dessuten kan flere ulike operativsystemer, som Linux og Windows, kjøre samtidig på samme server.

Mange opplever at de øker utnyttelsen på serverne fra 10 til 80 prosent når de introduserer virtualisering.

Tre typer

Det er i praksis tre hovedtyper virtualisering: I det ene tilfellet ligger virtualiseringslaget oppå et vertsoperativsystem, og så ligger de andre gjesteoperativsystemene oppå dette. Dette er nå blitt gratis og kan lastes ned fra både VMware og Microsoft.

I den andre mer profesjonelle typen trengs det ikke noe vertsoperativsystem. Her snakker operativsystemene direkte med virtualiseringslaget som ligger rett oppå maskinvaren. Det betyr at alle drivere og annet som skal snakke direkte med maskinvaren er bygget inn i virtualiseringslaget.

Fra neste år vil Microsoft også være med i virtualiseringsmarkedet med en tredje variant av virtualisering. Den blir en integrert del av Windows Server 2008. Microsofts teknologi vil være litt annerledes fordi gjesteoperativsystemene vil kunne snakke direkte med maskinvaren, men de vil bruke egne drivere. Det vil øke hastigheten og gjøre det enklere å få tilgang til drivere. Det åpne kildekodeprosjektet Zen vil også fungere på denne måten.

Uavhengig

En annen fordel med denne teknologien er at man gjør seg uavhengig av maskinvaren. I hvert fall så lenge den er basert på x86. Det gjør at man kan ta kopi av en server fordi den bare eksisterer som en datafil og flytte den slik at den kjører på en annen fysisk server.

Dette åpner også muligheten for å kjøre virtuelle PC-er. En server i bedriften kan kjøre mange virtuelle PC-er over nettverket. I stedet for å bytte ut PC-ene med regelmessige mellomrom, kan de gamle PC-ene i stedet brukes som klienter for de virtuelle PC-ene på serveren. Siden selve PC-en bare er representert som en datafil, vil det også være mulig å ta med seg denne på en minnepinne og kjøre den på en hvilken som helst PC.

Les mer om: