Virksomhetsforsker vil granske kloakkmodeller i spillvannssektoren

Modellene for å beregne belastningen på kloakknettet er usikre. Ny forskning skal gi bedre kunnskap.

Virksomhetsforsker vil granske kloakkmodeller i spillvannssektoren
– Problemet oppstår når vi validerer modellene. Det skjer vanligvis ved at vi setter opp målere på bestemte steder rundt om i byen i opptil ett år av gangen, og så ser vi nærmere på de største regnhendelsene. Der kan vi se at modellen noen ganger stemmer og andre ganger slett ikke stemmer, sier forsker Agnethe Nedergaard Pedersen. Illustrasjon: VandCenter Syd

Det ligger usikkerheter i de modellene som den danske spillvannssektoren bruker for å modellere belastningen på kloakknettet. Utfordringen er å finne ut av hvor store usikkerhetene er, og hvor de spesielt slår ut. Dette har Agnethe Nedergaard Pedersen startet en treårig undersøkelse av.