ENERGI

Vintertrussel for Aursjødam

BØLGEBRYTER: I august ble den gamle bølgebryteren fjernet.FOTO: STATKRAFT
BØLGEBRYTER: I august ble den gamle bølgebryteren fjernet.FOTO: STATKRAFT

Aursjødammen

Aursjødammen er 40 meter høy og 900 meter lang, og ble bygget 1950- 58. Dammen har en reguleringshøyde på 28,7 meter og ligger i fjellet mellom Sunndalsøra og Lesja. Nå skal planken med tjærepapp som tetting tas vekk, og det skal legges en ny 35 cm tykk armert betongplate mot vannsiden. Planken dekker en flate på ca. 18.000 kvadratmeter. Den øverste delen av dammen ble tettet med sprøytebetong i 1992. Dette dreier seg om rundt 10.000 kvadratmeter.

20 nye år for Auraverkene

Samtidig med stopp i kraftproduksjonen neste sommer i forbindelse med damarbeidene, starter moderniseringen av Auraverkene for drift i 20 nye år. Dagens 12 kV-linjer til Hydros aluminiumverk blir faset ut og erstattes av ny overføring til Statnett sitt 132 kV koblingsanlegg ved Aura kraftverk.

Det blir omkiling av statorviklinger, nye turbinregulatorer og turbinene får nye løpehjul som skal ha forbedret virkningsgrad på 1,5 til 2,5 prosent. Dette vil gi ca. 42 GWh mer energi. Turbinhjulene skal produseres av GE i Spania og Canada.

Dette fører til en merkostnad på ca. en million kroner fordi det blir mer komplisert å følge opp produksjonen av disse i utlandet. Slinde beklager at GE nå legger ned på Sørumsand. I alt skal det brukes 179 millioner kroner på rehabiliteringen som deles opp i tre prosjekter.

Gaupne: Snø, kulde og is blir utfordrende når arbeidet settes i gang. Isen skal fungere som arbeidsplattform ved rivingen.

– Tredekket er i dårlig forfatning, og vi hadde for stor lekkasje. Likevel er det ingen usikker dam som nå blir sikrere, påpeker Svein Ove Slinde. Han er teknisk sjef i Statkraft, region Midt-Norge og ansvarlig for prosjektgjennomføring i regionen. Aursjøen ligger i fjellet mellom Sunndalsøra og Lesja.

Utfordring

– Det blir en stor utfordring å drive rivingen under vinterforhold i fjellet i 850 meters høyde, sier Slinde. Fra 1. april skal NCC, som har byggeoppdraget på rehabiliteringen, starte arbeidet med støpingen av betongplaten.

– Tilsvarende arbeid vinterstid er allerede gjort på Osbudammen som ligger lenger ned mot Sunndalsøra, men ingenting er likt i byggebransjen. Dessuten har vi et enda strengere tidsskjema på Aursjøen, sier innleid prosjektleder Kolbjørn Dønåsen fra Norconsult.

Det blir en spennende og hektisk periode fra april da vannivået må holdes på bunnivå fram til 20. mai, slik at NCC får støpt nederste del av betongplaten i hele lengden. Den nye betongplaten er delt i 75 vertikale felt.

– Vi rekker ikke å støpe opp alle felt og samtidig holde vannstanden. Derfor blir det også en horisontal oppdeling i praktisk talt hele dammens lengde og en som vil dekke halve lengden av dammen, sier Dønåsen.

Ny tappetunnel

For å kunne holde vannet unna i tilfelle rask snøsmelting til våren, er det laget en ny tappetunnel. Den er på 580 meter og nesten ferdig med luker. – Det gjenstår litt strossing med sålerensk, sier Dønåsen.

I slutten av november går utslagssalven som slipper vannet inn på lukene. Da sprenges en propp på ca. fem meter mot magasinet. Det er sprengt ut en grop i enden av tunnelen som skal fange massene fra salven.

En luftpute inne i tunnelen skal beskytte lukene mot sprengningen. Den skal også hindre at steinmasser blir blåst innover i tunnelen.

– Vi fyller på vann i tunnelen til vi får det trykket vi skal ha. Får vi lekkasje, fyller vi på luft, sier Dønåsen. Sprengningen er basert på sofistikert teknologi med svært nye beregninger. Han poengterer at Norconsult har god kompetanse på dette og har god treffprosent.

Den nye tappetunnelen fører vannet ned i det gamle elveløpet til Eikesdalen. Her er det gjort opprensking i elveleiet for å kunne ta mer tappevann. En del elveinntak fra en takrennetunnel som ender ned i Aursjøen, blir stengt i høst.

Tappetunnelen har en kapasitet på 200 kubikkmeter i sekundet. En slik vannmengde vil tilsvare en 15 års flom i vassdraget.

Produksjonstapet ved rehabiliteringen er anslått til 230 GWh, eller et inntektstap på ca. 70 millioner kroner. – Vi håper at vi kan klare oss med mindre, men det avgjør værforholdene, sier Slinde. Bare tappetunnelen er et stort prosjekt. I alt vil prosjektet koste Statkraft 219 millioner kroner.

Ny bølgebryter

En ny bølgebryter skal lages på toppen av dammen. Det blir i tillegg nye lekkasjemålehus med fjernavlesning og automatisk vannstandsmåling. Et utilstrekkelig antall setningsmålebolter blir også rettet på.

For første gang blir Aursjøveien fra Sunndalsøra opp Litjdalen og helt opp til Aursjødammen holdt åpen vinterstid. – Veien blir nesten den størst utfordringen. Det er stor fare for ras, så vi må sette inn tiltak, sier Dønåsen. Kostnadene på ni millioner kroner til opprustningen av Aursjøveien omfatter også etablering av GSM-samband i området samt legging av fiberkabel.

Fordi rehabiliteringen skjer i et vernet område, har Statkraft fått dispensasjon fra vernebestemmelsene for å gjennomfør prosjektet. – Det blir unektelig en del ekstra utfordringer for oss å arbeide så skånsomt som mulig, sier Slinde.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.