BYGG

Vinner i Vestfold

UTVIDES OG MODERNISERES: Hvaltorvet kjøpesenter utvides med 10.000 kvadratmeter og får 65 nye leiligheter. Veidekke har fått kontrakten.
UTVIDES OG MODERNISERES: Hvaltorvet kjøpesenter utvides med 10.000 kvadratmeter og får 65 nye leiligheter. Veidekke har fått kontrakten.

Innen november 2008 skal Hvaltorvet kjøpesenter moderniseres og utvides med 10.000 kvadratmeter til 27.000 m2. Parkeringsarealet utvides med 5.000 m 2.

Leiligheter

I tillegg skal 65 nye leiligheter bygges på taket av kjøpesenteret. Disse skal være innflyttingsklare i løpet av første kvartal 2009.

Veidekke har nå signert kontrakt med Nordea Liv Norge AS v/Aberdeen Property Investors AS om utbygging av kjøpesenteret.

Skanska-samarbeid

Kontrakten er totalentreprise med en kontraktssum på 244 mill. kroner ekskl. mva.

Prosjektet har blitt utviklet gjennom flere år etter, etter at Veidekken opprinnelig vant en anbudskonkurranse i samarbeid med Skanska Norge AS i 2003.

Byggearbeidene starter umiddelbart og vil utføres i samarbeid (50/50) med Skanska Norge.

Stokke

Samtidig skal Veidekke også stå for utvidelsen av Stokke senter med 3000 m 2, med tilhørende parkeringskjeller. Også her skal det bygges leiligheter, 42 leiligheter med parkeringsplasser.

Veidekke har i den forbindelse inngått kontrakt med Stokke Senter AS og Sandefjord Boligbyggelag AL. Begge kontraktene er totalentrepriser, og samlet kontraktssum er cirka 88,5 mill. kroner ekskl. mva.

Arbeidene igangsettes etter påske i år, og skal etter planen ferdigstilles august 2008.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.