Danmark er storprodusenter av vindkraft, men lite benyttes til oppvarming av hus.

Vindvarme

Barrieren er en høy elavgift, som for tiden ligger på 52,6 øre.

Vindturbin-industrien mener at ved å bruke vindkraften til oppvarming vil Danmark redusere CO 2-utslippene med 300.000 tonn årlig og spare 45 millioner kroner i kjøp av gass.

I dag eksporteres vindkraften i stedet.