Vindturbiner hindrer luftfart

TURBINER I VEIEN GIR NYTT MARKED: Merking av vindturbiner er et nytt og meget aktuelt område for Ocas. (Bilde: Ingeniørforlaget)
NESTE MARKED: Ocas har så langt markedsført sitt system for varsling og merking av luftfartshindre mot kraftledninger. ¿ Vindturbinparker er neste marked., sier Leiv Kreyberg hos Ocas. (Bilde: Ocas)
Leiv Kreyberg hos Ocas (Bilde: Ocas)
  • Kraft

Ocas har så langt konsentrert seg om varsling og merking av kraftledninger. Men det stadig økende antall vindturbiner er også luftfartshindre som skal merkes forskriftsmessig. Her ser Ocas et nytt marked.

Nytt marked

Luftfartverkets definisjon på hva som er luftfartshindring lyder slik: Enhver konstruksjon eller gjenstand, midlertidig eller permanent, med høyde 60 meter eller mer over bakken eller vannet.

Dette gir et nytt marked blant annet for den norske bedriften Ocas.

- Vi har så langt hatt mer enn nok med å konsentrere oss om kraftbransjen som kundesegment. Men vi ser klart at merking av vindturbiner er et nytt og meget aktuelt område for oss, sier Leiv Kreyberg hos Ocas.

Flere land interessert

- Dersom vårt system installeres kan sjenansen reduseres vesentlig ved at de blinkende lysene kun tennes når det er fare på ferde når et fly er på kollisjonskurs. Varslingen blir tryggere siden piloten også får varsel på øret, sier Kreyberg.

Han forteller videre at de har vært i kontakt med flere tyske vindturbineiere, og de har fått henvendelser fra Hawai og andre steder i verden.

- Vi har så langt ingen installasjoner av denne typen, men jobber for å få på plass vårt første pilotanlegg, sier Kreyberg.

Startet med kraftledninger

Ocas satte seg som mål å utvikle verdens første vel fungerende og kostnadseffektive varslingssystem for luftfartshindre. Det har de klart, og systemet er godkjent av luftfartsmyndighetene i Norge, USA og Canada.

Utgangspunktet var varsling og merking av kraftledninger. Kollisjon med slike representerer over 10 prosent av alle luftfartsulykker i Norge.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå