KRAFT

Vindteknologi kan forsvinne

NORSK TEKNOLOGI: Norske ScanWinds vindturbiner er konstruert uten girboks, noe som er en fordel i værharde områder og gir mindre vedlikehold. Etter salget til amerikanske General Electric kan teknologien bli flyttet ut av landet, frykter Aker Solutions.
NORSK TEKNOLOGI: Norske ScanWinds vindturbiner er konstruert uten girboks, noe som er en fordel i værharde områder og gir mindre vedlikehold. Etter salget til amerikanske General Electric kan teknologien bli flyttet ut av landet, frykter Aker Solutions. Bilde: ScanWind

ScanWind i Verdal har utviklet vindturbiner uten girboks. Nå kan teknologien bli flyttet til USA, frykter Aker Solutions.

– Det er utrolig spennende at General Electric ser muligheter i ScanWinds turbinteknologi og at selskapt vil ta den world-wide. Klarer vi å beholde denne type høykompetansemiljøer slik at vi sammen kan levere løsninger, gir det unike muligheter, sier Aker Solutions-direktør Nina Udnes Tronstad til Trønder-Avisa.

ScanWind ble nylig solgt til General Electric: Les saken her

Trenger ScanWind

Mange norske bedrifter prøver nå å posisjonere seg for en framtidig storsatsing på vind. Vindklyngen i Verdal vil også være med. Men uten ScanWind vil klyngen være lite verdt.

– En videreføring av turbinproduksjonen her i Verdal er viktig for å kunne skape et så mangfoldig og kompletterende teknologimiljø som mulig. Å beholde General Electric, et av verdens største energiteknologiselskap, som en av hovedaktørene i vindklyngen, vil bety svært mye for klyngens attraktivitet, sier Tronstad.

Ifølge henne kan en norsk storsatsing på vind gi store, nye industrimuligheter i Norge.

Vil satse på eksport

– Det dreier seg om en ny eksportrettet industrisatsing i Norge som gir store vyer for Norge og regionen, sier Tronstad.

– Klarer vi å komme fort nok opp med en infrastrukturløsning som tilsvarer det våre konkurrenter innen vindteknologi har i Tyskland og England, øker det trolig sjansen for at turbinproduksjonen fortsetter her i Verdal, sier Tronstad

Tronstad mener ifølge avisen at politikerne bør bygge på eksisterende industri og kompetanse fra offshore og maritim sektor og satse på et vindkrafteventyr.

Savner politisk teknologistrategi

– Jeg savner en teknologistrategi for de neste 20 årene fra politisk hold, slik politikerne hadde i den norske oljeindustriens startfase. Nå haster det veldig med å komme opp med dette, sier Tronstad.

Og dersom industrien må vente på et vindkraftmarked i Norge, kommer land som Storbritannia og Tyskland til å bygge opp den industrien vi kunne ha hatt.

Tronstad poengterer at det er det samme markedet vindklyngen i Verdal skal konkurrere i. Hun mener det derfor haster med å få opp en politisk strategi og konkret handling også i Norge. Det inkluderer å bygge infrastruktur for vindkraft og flere demonstrasjonsanlegg for vindmøller til havs.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.