KRAFT

Vindparken på Høg-Jæren:
– Vi starter byggingen i april

LANG FERD: - Det føles som om vi har jobbet med dette prosjektet siden tidenes morgen, sa daglig leder Lars Helge Helvig i Jæren Energi AS og styreleder Rune Hersvik i Norsk Vind Energi AS da Teknisk Ukeblad så på lokalitetene til Høg-Jæren Energipark i 2009.
LANG FERD: - Det føles som om vi har jobbet med dette prosjektet siden tidenes morgen, sa daglig leder Lars Helge Helvig i Jæren Energi AS og styreleder Rune Hersvik i Norsk Vind Energi AS da Teknisk Ukeblad så på lokalitetene til Høg-Jæren Energipark i 2009. Bilde: Jannicke Nilsen

Høg-Jæren Energipark

  • Vil bestå av 32 Siemens-turbiner à 2,3 MW, og skal etter planen begynne å levere strøm i løpet av 2011.
  • Anleggskontrakten på rundt 130 millioner kroner skal gå til Kruse Smith AS. Risa AS skal være med å bygge anleggsveier, turbinfundamenter og servicebygg.
  • Siste støttetilsagn fra Enova kom i fjor sommer og er på 511,4 millioner kroner, noe som tilsvarer 19 øre/kWh.
  • Eies av Jæren Energi AS som i dag består av Norsk Vind Energi AS og Norsk VindPro AS, samt det japanske energiselskapet Eurus Energy Europe (66 prosent).

Før påske truet Enova med å trekke støttebeløpet på en halv milliard kroner, fordi Høg-Jæren Energipark ikke klarte å levere framdriftsplanen for prosjektet innen tidsfristen.

– Dersom aktørene ikke forholder seg til de kontraktsfestede tidsfristene, må vi vurdere om prosjektet skal kanselleres. Aktørene må ha ryddige leveranser, vi har ikke noe slingringsmonn i forhold til fristene, sa Enova-direktør Nils Kristian Nakstad i en generell kommentar før påske.

I løpet av påskeferien ble aktørene bak vindparken enige om å fatte investeringsbeslutning som gir grønt lys for byggingen av den store vindparken på Høg-Jæren i Rogaland. Prislappen kommer på totalt 1,2 milliarder kroner.

Det gjør at Enova nå ser på saken med nye øyne.

Dårlig tid

– Det er gledelig at Høg-Jæren nå er tilbake i prosessen, og vi håper at de kommer i gang med byggingen som planlagt. De har ganske dårlig tid nå, sier avdelingsdirektør Øyvind Leistad.

Da selskapet fikk snaut 512 millioner kroner fra Enova i fjor høst, annonserte de byggestart ved juletider. Prosjektet er nå flere måneder forsinket i forhold til framdriftsplanen.

Enova krever at vindparken leverer strøm innen utgangen av 2011. Konsesjonen fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utløper imidlertid 1. juni samme år. Innen da må vindparken begynne å levere strøm, ellers må de søke NVE om forlenget frist.

Milepæl

– For oss er investeringsbeslutningen en stor milepæl, nå er det full fart framover. Vi kommer til å rekke tidsfristen fra Enova med god margin. Planen er å levere strøm innen 1. juni neste år, sier Helvig.

KJEMPER FOR VINDPARK: - Vi er så nære. Det hadde vært veldig synd om ikke vindparken blir realisert fordi vi ikke får utsatt fristen nå rett før byggestart. Vi håper på forståelse fra Enova, sa daglig leder Lars Helge Helvig i Norsk Vindenergi/Jæren Energi like før påske.
– For oss er investeringsbeslutningen en stor milepæl, nå er det full fart framover. Vi kommer til å rekke tidsfristen fra Enova med god margin. Planen er å levere strøm innen 1. juni neste år, sier Helvig. Lars Helge Helvig. Jannicke Nilsen

Tre ganger har Jæren Energi fått støtte til Høg-Jæren Energipark. To av gangene har de sagt fra seg tilsagnene, og fått økt støttebeløpet fra Enova i nye søknadsrunder.

Nabo til rettssak

Like før Jæren Energi ble tildelt støttebeløp for andre gang, forsøkte fem naboer og grunneiere å stanse Høg-Jæren Energipark ved å klage inn Enovas første støttetilsagn til EFTAs overvåkingsorgan. ESA avviste klagen. Begrunnelsen var at Enovas støtte ble gitt innenfor regelverket, som ESA behandlet og godkjente i 2006.

En av grunneierne har i tillegg dratt vindprosjektet for Jæren tingrett i et forsøk på å få vindturbinene plassert lengre unna tomten. Heller ikke dette forsøket førte fram, men naboen har anket saken til Gulating lagmannsrett.

Finanskrise

Lokal motstand er imidlertid ikke hovedårsaken til at vindparken er forsinket.

– Rettsaken er en del av bildet, men først og fremst er det den internasjonale prosjektfinansieringen som har tatt mye lenger tid enn forventet. Etter finanskrisen er bankene er generelt mer opptatt av detaljer, og har hatt en mengde spørsmål til ferdigforhandlede kontrakter som ligger klar til signering, sier Helvig, som har stor forståelse for Enovas utålmodighet.

Her i dette morenelandskapet skal Høg-Jæren Energipark ligge. Parken vil bestå av 32 vindturbiner à 2,3 MW.
Her i dette morenelandskapet skal Høg-Jæren Energipark ligge. Parken vil bestå av 32 vindturbiner à 2,3 MW. Jannicke Nilsen

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.