Støy fra vindmøller øker risiko for søvnproblemer og depresjon hos eldre

Sammenheng mellom støy over 42 dB(A) og utskrivning av sovemedisin og antidepressiver til beboere over 65 år.

Støy fra vindmøller øker risiko for søvnproblemer og depresjon hos eldre
Illustrasjonsbilde som viser en havvindpark i Øresund-kanalen, København i 2008.

Eldre mennesker over 65 år som blir utsatt for nattlig vindmøllestøy på mer enn 42 dB(A) i lang tid utenfor huset, har større risiko for å måtte bruke sovemedisin og antidepressiver på resept.