Vindkraftblader skades av vær og vind: Nå kommer løsningene

Kraftigere turbiner har ført til mer slitasje på turbinbladene. Nå mener et britisk selskap de har løsningen.

Vindkraftblader skades av vær og vind: Nå kommer løsningene
Vindkraftverket på Lista utsettes for kraftig nedbør. Operatøren Fred.Olsen Renewables har funnet erosjon flere av turbinene. Karabinkroken til venstre i bildet gir en indikasjon på størrelsen på skaden. Skadene er nå utbedret. Foto: Fred. Olsen Renewables

Et fleksibelt dekke produsert av termoplast og aluminium; det er hva som må til for å stanse erosjon på verdens turbinblader, mener britiske Armour Edge.