KRAFT

Ville sensurere rapport om vindkraft

GIKK MOT FORSKERNE: Regjeringen mener at vindkraftutbygging er et klimatiltak som vil redusere utslippene av klimagasser. Derfor passet det  dårlig at forskerne konkluderte med at totalforbruket av kraft ville øke og at det ikke var belegg for å hevde at vindkraft ville komme som en erstatning for forurensende kraft.
GIKK MOT FORSKERNE: Regjeringen mener at vindkraftutbygging er et klimatiltak som vil redusere utslippene av klimagasser. Derfor passet det dårlig at forskerne konkluderte med at totalforbruket av kraft ville øke og at det ikke var belegg for å hevde at vindkraft ville komme som en erstatning for forurensende kraft. Bilde: Scanpix

En forskningsrapport konkluderte med at vindkraft trolig vil komme i tillegg til forurensende energi. Det passet departementet så dårlig at de krevde forskernes svar utelatt fra rapporten.

Stoltenberg: Tviler på om vindkraft virker

Ingen erstatning

Regjeringen mener at vindkraftutbygging er et klimatiltak som vil redusere utslippene av klimagasser. Det forutsetter at ny og ren energi vil erstatte gammel og forurensende energi når den blir tilgjengelig. Derfor passet det svært dårlig at forskerne konkluderte med at totalforbruket av kraft ville øke og at det ikke var belegg for å hevde at vindkraft ville komme som en erstatning for forurensende kraft, skriver Aftenposten.

Olje- og energidepartementet (OED), som satt i en referansegruppe til forskningsarbeidet, ville ikke høre på denne konklusjonen, og krevde at både problematiseringen og forskernes svar ble utelatt fra forskningsrapporten.

Ville ikke så tvil

I et høringsnotat hevdet departementet at problemstillingen ikke hørte hjemme i rapporten.

– De var veldig kritiske til at det skulle sås tvil om at fornybar energi erstatter fossil energi, sier forsker Carlo Aall, som skrev rapporten.

Også flere andre aktører fra energinæringen som satt i referansegruppen, skal ha ment at dette burde fjernes.

Ikke nevnt i pressemelding

Det hele endte med at de omstridte setningene, som også inkluderte turistenes overraskende positive holdninger til vindmøller i norske fjorder, fikk stå i rapporten, men ikke ble nevnt med et ord i pressemeldingen.

Tidligere i høst har Aftenposten skrevet om flere andre departementer som har prøvd å fjerne «uheldige» konklusjoner i bestilte forskningsrapporter. (©NTB)

Les mer om: