DATATELE

Vill jakt på IT-kontrakter

Trond Heggelund
19. jan. 2007 - 08:00

IT-vinnerne i offentlig sektor

 • Økonomisystemer: Visma, Agresso
 • Stormaskin: EDB AS
 • Sak/dokumentbehandling: Acos, ErgoGroup
 • Applikasjoner: ErgoGroup
 • Nettverk/kom.tjenester: Cisco, Ericsson, Alcatel Lucent
 • Konsulenttjenester: IBM, Cap Gemini, Accenture
 • PC-leveranser: Lenovo (tidl. IBM), HP, Fujitsu-Siemens, Dell
 • Mobilleveranser: Sony Ericsson, Nokia
 • Teleoperatør: Telenor, NetCom

Kilde: Departementene, offentlige etater, Teknisk Ukeblads arkiver

Dette kjemper aktørene om

 • Totalmarkedet for IT-tjenester i offentlig sektor var på om lag på om lag 21 milliarder kroner for 2006, ifølge analyseselskapet IDC.
 • I 2005 var tilsvarende tall 19,8 milliarder kroner med en forventet vekst på 4,9 prosent i 2006.
 • Av dette anslår ErgoGroup at cirka 6 til 8 milliarder kroner av omsetningen var tjenester til offentlig forvaltning.
 • Estimater gjort av ErgoGroup indikerer at helseforetakene utgjorde cirka 1,6 milliarder kroner av dette, mens statlig sektor utgjorde om lag 3,5 milliarder kroner (i de segmentene ErgoGroup leverer i).
 • Det kommunale IT-markedet med utstyr anslås av SSB å være 1,7 milliarder kroner.

Kilder: Analyseselskapet IDC, Statistisk sentralbyrå (SSB) og ErgoGroup.

Ikke hekta på outsourcing

 • En av ti kommuner har satt ut driften helt (12 prosent).
 • Nesten halvparten har satt ut noe av driften (44 prosent.)
 • 44 prosent har all driften selv.
 • Med unntak av utvikling av interntettløsninger og annen systemutvikling er outsourcing av IT-oppgaver til eksterne leverandører lite utbredt i fylkeskommunene.
 • Outsourcing av IT-oppgaver til eksterne leverandører er relativt lite utbredt blant statlige foretak.

Kilde: NorStat/ErgoGroup - høsten 2006, SSB - 2005Nå blir det valgjobb • Bare to av ti kommuner har et system for elektronisk lesning av valgkort (22 prosent).
 • Nesten en av fire av kommunens tjenester er tilgjengelig elektronisk (23,6 prosent).
 • To av tre kommuner har i dag en portalløsning, og ytterligere 13 prosent har planer om å anskaffe en slik løsning.
 • Mange kommuner har elektronisk innfordringssystem (64 prosent), fagsystem for byggesaker (54 prosent) og elektronisk fakturabehandling (45 prosent)

Kilde: NorStat/ErgoGroup, høsten 2006

Noen offentlige IT-kontrakterNødnettet til blålysetatene, Tetra

Leverandør: Siemens

Pris: 4 milliarderHelseforetakenes Innkjøpsservice, systemer

Leverandører: HP, Dell, Ementor

Pris: 600 millionerSt. Olavs hospital i Trondheim

Leverandører: Siemens, Ementor, Telenor

Pris: 500 millioner +Altinn II, systemer

Leverandør: Ikke bestemt

Pris: Tresifret millionbeløpVegvesenet, drifting

Leverandør: EDB

Pris: 50 millionerAkershus fylkeskommune, outsourcing

Leverandør: ErgoGroup

Pris: 20 millioner -Rogaland Fylkeskommune, lønn- og personalsystem

Leverandør: ErgoGroup

Pris: 4 millioner12 kommuner på Vestlandet, ORKidè-samarbeidet, sak- og arkivløsning

Leverandør: ErgoGroup

Pris: 4 millionerAhus (sykehus), infrastruktur

Leverandør: Ikke bestemt

Pris: ikke kjentUtenriksdepartementet, biometriske pass

Leverandør: Motorola

Pris: Ikke kjentInnbyggerportal Finnmark

Leverandør: Ikke bestemt

Pris: Ikke kjentKilde: Kontraktsgiver, Leverandørene, Teknisk Ukeblads arkiverMer jobb i offentlig sektor

 • EDB er Norges største leverandør av drift og løsninger til offentlig sektor. Over 300 norske kommuner, samt helseregionene og flere sentrale statlige foretak, blant andre Rikstrygdeverket og Skattedirektoratet er blant EDBs kunder på dette området.
 • Flere virksomheter innen offentlig sektor har nå inngått nye avtaler med EDB.
 • Oslo kommune, Bergen kommune og Helse Nord er blant virksomhetene som har valgt løsninger fra EDB. Kontraktene har en samlet verdi på over 40 millioner kroner, opplyser Jan Erik Larsen, konserndirektør for offentlig i EDB.


Forsvarsavtale til 300 millioner

 • IBM fikk kontrakten om videreutvikling av et felles integrert forvaltningssystem (Fif) for Forsvaret. Prislappen er på hele 300 millioner kroner.
 • IBM skal levere en komplett økonomi-, styrings- og forsyningsløsning. Med denne løsningen implementert vil Forsvaret kunne følge reglement for økonomistyring i staten, samt at de lettere kan utøve god virksomhets- og økonomistyring.
 • Dette skal være på plass første kvartal neste år. Løsningen skal kunne tas i bruk fra regnskapsåret 2008.

Det offentlige Norge oppdaget i fjor at innbyggerne er blitt deres «kunder». Dette fører i år til et rush av offentlige IT-prosjekter og mange nye IT-arbeidsplasser i både det offentlige og hos leverandørene.

Satser på service

Tidligere var service og kundepleie nesten fremmedord i offentlig sektor, men det siste året har det skjedd en radikal endring. Du er ikke lenger kun en innbygger og skattebetaler.

Moteordet i offentlig sektor er at du har blitt en «kunde» som gjerne skal tas på alvor. Du har dermed krav på bedre, enklere og raskere service fra kommuner, fylket og staten.

En god arv

Det tidligere Moderniseringsdepartementet med daværende statsråd Morten Meyer i spissen startet i 2004 arbeidet med å effektivisere kundekontakten og IT-driften til offentlig sektor.

Selv om dagens regjering ikke har vært like pågående og effektiv i dette arbeidet som Meyer, har de arvet en del av planene departementet satte i gang.

Kraftfullt verktøy

Regjeringen har to overordnede mål for moderniseringsarbeidet: Å gjøre borgernes møte med det offentlige enklere og frigjøre ressurser for å styrke velferdstilbudet. IT er et kraftfullt verktøy for å nå disse målene, heter det på eNorge-nettsidene til Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Men for å gjennomføre visjonene til tidligere statsråd Meyer må mye endres: For det første må serviceinnstillingen til byråkratiet gires opp betraktelig. Dessuten må mange av dagens IT-systemer oppjusteres eller byttes ut.

Tilgjengelig hele døgnet

I fjor kom de første eksemplene på at serviceinnstillingen i offentlig sektor var i endring til det bedre. Tidligere var offentlige kontorer bare åpne i en periode midt i på dagen.

Nye systemer sørger nå for at du eksempelvis kan bruke interaktive internettløsninger neste gang du skal søke om barnehageplass eller trenger å få godkjent sakspapirer i en byggesak. Poenget er at tjenestene er tilgjengelig 24 timer i døgnet!

Flere fagfolk

Slike løsninger er enke å bruke, men på serverrommene er teknikken avansert og omfattende. For å kunne drifte, vedlikeholde og utvikle nye tjenester og applikasjoner trengs det flere fagfolk.

En ringerunde til de største IT-leverandørene og konsulentselskapene i Norge som jobber mot offentlig sektor bekrefter at det i løpet av året vil bli mange ledige jobber. Innføringen av ny teknologi og kundevennlige applikasjoner hos kommuner, fylker, staten, departementet og direktorater vil kreve dyktige IT-folk og ingeniører.

Behov for å ansette

Ingen av aktørene Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med vil kvantifisere antallet nye stillinger. Men de fleste trekker frem behovet for mer arbeidskraft til store og omfattende offentlige IT-prosjekter som Nødnettprosjektet, St. Olavs hospital i Trondheim, nytt universitetssykehus i Akershus (Ahus), helseforetakene, innbyggerportaler og servicetjenester på kommunalt og fylkeskommunalt plan.

ErgoGroup fremhever analyseselskapet IDCs rapport om IT-markedet i offentlig sektor (Se egen undersak). Den viser at markedet for IT-tjenester i offentlig sektor i 2006 var på om lag 21 milliarder kroner.

Boom neste år

- IT-veksten i offentlig sektor vil være bra i år, men den store boomen i nysalg og oppdrag tror jeg vil komme i 2008 og 2009. Det er fordi vi kjenner til flere nye og store prosjekter innen NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen), justis, helse og i mange kommuner/fylker. De største vil vel komme i Trondheim og Oslo. Disse prosjektene vil bli offentliggjort i løpet av året, sier Håvard Larsen, direktør for offentlige løsninger i ErgoGroup.

Han har jobbet med offentlig sektor i en årrekke ettersom han vært administrerende direktør i TDC Norge, TDC Internordia og Compaq Norge (nå fusjonert med HP).

Larsen tror det vil komme en del sammenslåinger og oppkjøp av kommunale IT-selskaper. Dessuten vil de blir mer IT-samarbeid mellom kommunene. Men behovet for spesialister vil ikke bli mindre på grunn av dette.

Lukter valgflesk

Frem til høsten vil de norske IT-leverandørene jakte intenst for å få oppdrag i forbindelse med kommune- og fylkestingvalget.

I år venter ErgoGroup størst vekst innen rådgivning, nye løsninger, integrasjon og kanskje også spesielt gode styringssystemer (BI). Særlig tror de at stadig flere innen offentlig sektor vil stille krav til at systemene snakker sammen digitalt.

- Derfor tror vi IT-tjenester som gir mer effektive arbeidsprosesser gjennom integrasjon av løsninger og tjenester vil øke mest. Sammen med kravene til oppetid og døgnkontinuerlig tilgang vil dette drive fram en vekst i såkalte ASP-tjenester, det vil si applikasjonstjenester levert fra sentrale, høykvalitets servere med garantert oppetid og tilgjengelighet, siet Larsen.

Helse vokser mest

Larsen tror at helsesektoren vil være det IT-segmentet innenfor offentlig forvaltning som vokser mest. Men ErgoGroup-direktøren tror ikke de norske selskapene får være alene om det norske markedet:

- Vi ser at konkurransen fra internasjonale aktører blir større. Internasjonale ERP-leverandører er allerede på banen, andre vil også komme til, for eksempel innenfor såkalt valgteknologi, men konkurranse er sunt. Dessuten vil dette føre til at det blir flere IT-jobber, noe som er bra for bransjen vår, sier Håvard Larsen.

Vanskelig å måle om statlig plan følges

Foreløpig er ikke det statistiske systemet bygd ut til å måle alle de områdene som er skissert i eNorge 2009-planen, skriver Statistisk sentralbyrå på sine nettsider.

Offentlig sektor har hatt fokus på IT som et verktøy til å effektivisere interne arbeidsprosesser. Dette kommer i tillegg til ønsket om å tilby egnede elektroniske tjenester som forenkler brukernes hverdag og fremmer dialogen med befolkningen, heter det i en rapport fra SSB.

I planen har regjeringen skissert en rekke mål for offentlig sektor knyttet til bruk av IT. Mange av disse målene er målbare, og det er ønskelig at den offentlige statistikken på området skulle avdekke i hvilken grad målene nås eller ikke, står det i delrapporten «Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 – IKT i offentlig sektor».

Analytikerne i SSB har hatt problemer med å måle om deres eier, staten, klarer å nå sine IT-lovnader i eNorge 2009-planen

Se hva naboen gjør

I fremtiden vil du kunne via et interaktivt kart på internett kunne se hvilke byggesaker som skjer i ditt nabolag. Sørlendingene var først ute med løsningen i Norge.

De små først

Et av de mest spennende IT-prosjektene i offentlig sektor i Norge skjer ikke i storbyer som Oslo, Bergen, Stavanger eller Trondheim, men i den lille kommunen Lyngdal på Sørlandet som har 7216 innbyggere.

De var landets første kommune som innførte papirløst arkiv- og saksbehandlingssystem med godkjennelse fra Riksarkivet (ErgoGroups ePhorte-løsning)

Avansert kartintegrasjon

Etter det Teknisk Ukeblad erfarer er dette den eneste kommunen som har en kartintegrasjon mellom ByggSøk/sak-arkivløsning. Løsningen er et samarbeid mellom blant andre Statens Kartverk, NorKart og Gekko (delvis ErgoGroup-eid selskap).

Prosjektet startet i 2005. Det var en del av et Kommunenes Sentralforbunds integrasjonsprosjekt som inkluderte fire kommuner (Kristiansand, Lyngdal, Arendal og Lillesand). Kommunene samarbeidet med KS og leverandører for å utvikle en standard integrasjon mellom sak-arkivløsninger og fagapplikasjoner (som ByggeSøk)

Vist fram på Hawaii

Lyngdals fokus var nettopp ByggeSøk og kartintegrasjonen. Det spesielle prosjektet med kartintegrasjon er såpass unikt at det har vært presentert på Hawaii og i Helsinki, men det har nesten ikke vært omtalt i Norge før nå.

Det er ikke uten grunn at Lyngdal nettopp fikk 9. plass i Norge.no sin kåring av beste kommunale websider, basert på kriterier som tilgjengelighet, brukertilpasning og nyttig innhold.

Test selv

Hvis du går inn på www.lyngdal.kommune.no kan du selv teste kommunens løsning.

Velg "kart" nederst til venstre på nettsiden, og søk inn på "Lyngdal" for å se aktuelle byggsaker.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.