ARKIVNYHETER

Vil vi skal bli innovaktive

KEISERENS NYE KLÆR?: Børge Brende er ikke redd innvovasjon er blitt keiserens nye klær. Han mener flere må begynne å bruke det.
KEISERENS NYE KLÆR?: Børge Brende er ikke redd innvovasjon er blitt keiserens nye klær. Han mener flere må begynne å bruke det.
Ragna Kronstad
1. aug. 2005 - 15:25

- Innovasjon er kanskje blitt et moteord, men jo flere som bruker det, jo bedre. Innovasjon er ekstremt viktig for velstand og velferd i dette landet, sier næringsminister Børge Brende.

- Men hva mener du egentlig når du bruker ordet innovasjon?

- Med innovasjon mener jeg ny og vellykket anvendelse av ideer og kunnskap. En innovasjon kan være et nytt produkt, en ny tjeneste, ny produksjonsprosess, ny anvendelse eller ny organisasjonsform som er lansert i et marked eller tatt i bruk i produksjon for å skape økonomiske verdier. Samtidig er det viktig å huske på at innovasjon i bunn og grunn dreier seg om endring, og om handling langt mer enn om gjenstander eller metoder. Innovasjon handler i stor grad om aktivitet, og dette aspektet er lett å glemme. Egentlig mangler det en K i innovativ. Jeg arbeider for at vi skal bli mer innovaktive i dette landet.

- Innovasjonsbegrepet kan feire 100 års jubileum. Hvorfor har det blitt et politisk begrep først nå?

Begrepet er stadig mer aktuelt, fordi det besvarer en av de viktigste utfordringene Norge og andre land står overfor i dag - nemlig økt åpenhet, endringstakt og konkurranse internasjonalt. Dette øker behovet for en offensiv innovasjonspolitikk, og derfor vil innovasjon prege den politiske dagsorden i stadig større grad fremover.

- At innovasjonsbegrepet brukes av Innovasjon Norge synes mange er rart fordi det påstås at en del av aktivitetene ikke er innovative. Hva er din kommentar til det?

- Satsingen på innovasjon favner bredt og krever en helhetlig tilnærming. Dette står helt sentralt både i nyere innovasjonsforskning og i regjeringens innovasjonspolitiske arbeid. De fleste bedriftsrettede virkemidler som forvaltes av Innovasjon Norge er knyttet til innovasjon - som såkornfond, forsknings- og utviklingskontakter, utviklingstilskudd og risikolån. Bedrifter som støttes gjennom disse ordningene vil i all hovedsak ha vekstambisjoner og potensial.

- Vet egentlig myndighetene nok om hvilke innovasjonsprosesser som fungerer?

- Nei. Vi vet ganske mye, men verden forandrer seg stadig, og vi behøver en kontinuerlig utvikling av kunnskapsgrunnlaget for innovasjonspolitikken. Det videre arbeidet med utvikling og gjennomføring av en helhetlig innovasjonspolitikk må bygge på et solid kunnskapsgrunnlag. Det er nødvendig å finne frem til gode indikatorer og styrke kunnskapsgrunnlaget for innovasjonspolitikken. Som ledd i innovasjonsløftet vil det vurderes etablert et nytt program i regi av Norges Forskningsråd som skal ta tak i dette.

- Er innovasjon et mål i seg selv?

-Innovasjon er et middel for å oppnå andre politiske mål, først og fremst økonomisk vekst og utvikling. Innovasjon er ikke noe endelig mål i seg selv. Hensikten med innovasjonsaktivitet er å utvikle bedriftene, samfunnsøkonomien og velferden. For å gjøre det er innovasjon viktig.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.