KRAFT

Vil verne trekkfugler mot kraftlinje-død

Flere hundre tusen fugler omkommer årlig bare i Norge på grunn av kollisjoner med kraftledninger.
Flere hundre tusen fugler omkommer årlig bare i Norge på grunn av kollisjoner med kraftledninger. Bilde: Colourbox
24. nov. 2011 - 16:25

Både Norge og andre land er opptatt av at dødstallet må reduseres gjennom ulike tiltak.

Konferanse

To rapporter om det globale omfanget av fugledød ble lagt fram på konferansen om Bonn-konvensjonen i Bergen torsdag.

– Rapportene presenterer en oversikt over hva som gjøres av land og kraftselskaper for å redusere skadene på fugl som kolliderer med kraftlinjer eller får strøm gjennom seg, sier statssekretær Heidi Sørensen (SV). På konferansen fortalte hun hva som gjøres i Norge for å unngå at trekkfugler og andre truede arter dør etter sammenstøt med kraftlinjer.

Bonn-konvensjonen er en FN-avtale om beskyttelse av dyrearter som trekker over landegrensene. Mer enn 100 land er representert på møtet i Bergen.

Hubroprosjekt

I Norge omkommer flere hundre tusen fugler årlig ved at de kolliderer med kraftlinjer eller ved at de kommer borti to ledninger og får strøm gjennom seg. Det siste kalles på fagspråket elektrokusjon. Dette rammer særlig fugler med stort vingespenn.

– Vi har et program for å hindre elektrokusjon, særlig av hubro. Hubro er ingen trekkende art, men den er sterkt truet. Det er anslått at det bare er 600 par igjen i Norge. Også gjess og alle rovfuglene er utsatt for elektrokusjon, sier Sørensen.

Sikre ledninger

Regjeringen vil bruke 30 millioner kroner over seks år for å sikre strømledninger til beste for hubroen, men også for andre arter som kommer i konflikt med strømledninger.

– Både internasjonalt og i Norge er kraftledninger en alvorlig trussel mot flere fuglearter. Det å sikre kraftledninger er et viktig tiltak. Det kan gjøres ved at ledninger graves ned i stedet for å gå i luftspenn, ved isolering av ledninger og ved at en unngår områder med mye fugl når kraftlinjer bygges, sier Sørensen.

Myndighetene må samarbeide med kraftbransjen om slike tiltak. Bransjen har en egeninteresse i å delta, ettersom det fører til forstyrrelser i strømnettet eller kortslutning når fugler får strøm gjennom kroppen.

Redder fugler

Et eksempel på nye tiltak for å redde store fugler fra strøm-døden ble presentert av Norsk institutt for naturforskning og SINTEF på møtet i Bergen torsdag.

Det er tidligere forsøkt med sittepinner på toppen av stolpene, noe som ikke har vært vellykket. De norske forskerne lanserer nå en ny type opphøyde sittepinne samtidig som det monteres sitteavvisere med pigger på som hindrer fuglene i å slå seg ned på farlige steder på stolpen.

Utstyret er testet i Lurøy, som har Europas tetteste populasjon av hubro, og resultatene så langt har vært lovende.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.