OLJE OG GASS

Vil vente med oljeboring i Norskehavet

Direktoratet for naturforvaltning vil ikke slippe borerigger inn på store deler av nordlige deler av sokkelen før det foreligger mer helhetlige forvaltningsplane.
Direktoratet for naturforvaltning vil ikke slippe borerigger inn på store deler av nordlige deler av sokkelen før det foreligger mer helhetlige forvaltningsplane.


Olje- og energidepartementet har sendt på høring et forslag om hvilke blokker som skal inngå i den 20. konsesjonsrunden på norsk sokkel.

Direktoratet for naturforvaltning kommer nå med sine klare anbefalinger.

Direktoratet mener blant annet at ingen blokker i Norskehavet bør lyses ut før forvaltningsplanen for området er klar neste år.

– Omgåelse

– Forvaltningsplanene skal bidra til at forvaltningen av havområdene våre er helhetlig og kunnskapsbasert. Skal dette arbeidet ha troverdighet, må all aktivitet i havet regnes med. Når man nå ønsker å åpne blokker før forvaltningsarbeidet er gjennomført, fremstår det som en omgåelse av dette viktige arbeidet, sier direktør Janne Sollie.

Direktoratet for naturforvaltning peker på at det knytter seg store miljøutfordringer til mange av de foreslåtte blokkene. I Norskehavet ligger de mest kystnære blokkene bare 10-15 kilometer fra land. Dette er områder som blant annet er viktige gyteområder for norsk arktisk torsk og viktige for sjøfuglarter.

Fuglefjell

Direktoratet mener at fem blokker i Barentshavet ikke bør utlyses nå. To av disse blokkene berører fuglefjellene og naturreservatet på Gjessværstappene hvor betydelige deler av den internasjonale lundefuglbestanden befinner seg.

– I forvaltningsplanen for Barentshavet er det satt som forutsetning at det skal gjennomføres evalueringer av om den pågående aktiviteten på Tromsøflaket er forenlig med premissene i forvaltningsplanen, før man utvider områdene for ytterligere aktivitet, sier Janne Sollie.

Også de foreslåtte blokkene i Nordsjøen er kystnære og ligger i sårbare områder som er viktige for blant annet sild og sjøfugl, påpeker direktoratet. (©NTB)

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.