KRAFT

Vil varme Oslo med kjempevarmepumpe

Trond Gram
10. mars 2008 - 15:01

Fakta:

Viken og Hafslund bruker 500 mill. på å bygge en ledning fra varmesentralen på Klemetsrud ned til sentrum. Den vil knytte Oslos to store fjernvarmesystemer sammen til ett og gjøre det mulig å utnytte varme fra nye produksjonsanlegg for fornybar energi i årene som kommer

En varmepumpe, slik den Viken planlegger i Bjørvika, utnytter lavtemperatur energi i en stabil varmekilde som sjøvann, elvevann eller berggrunn. Dette omgjøres til vannbåren varme og sender det ut i et sentralt anlegg.

Oslo bystyre har endelig banket gjennom et av landets største byutviklingsprosjekter, den såkalte Fjordbyen.

Sentralt i prosjektet står et nytt fjernvarmeanlegg, en varmepumpe basert på sjøvann, som Viken Fjernvarme ønsker å bygge ved vannkanten.

Dimensjoner

Anlegget blir ett av de største i sitt slag i Norge.

- Dette anlegget skal forsyne Bjørvika og øvrige deler av fjernvarmenettet i Oslo med fornybar varme fra sjøen. I tillegg skal det forsyne Bjørvika med fjernkjøling, forteller avdelingssjef i Viken Fjernvarme, Sten Tore Bakken.

Tar sjøvann fra 40 meter

- Det vil ta sjøvann fra rundt 40 meters dyp og det dreier seg om rundt 150 til 200 GWh varme per år når det er ferdig utbygd.

Det betyr at anlegget, som er planlagt til rundt 55 MW, kan forsyne tilsvarende 15.000 til 20.000 hustander med varme. Mye av varmen vil gå til næringsbygg og boliger i den nye bydelen. Viken Fjernvarme er allerede i ferd med å legge ledninger for fjernvarme og fjernkjøling i Bjørvika, men selve varmepumpeanlegget vil neppe stå ferdig før tidligst 2012/20013, avhengig av utbyggingstakten i Bjørvika.

I Bjørvika vil anlegget også fungere som kjøleanlegg sommerstid, slik at driftstiden dermed øker.

- Enorm klimagevinst

- Dette er et stort anlegg, forteller Heidi Juhler, daglig leder i foreningen Norsk Fjernvarme, om det nye anlegget Viken Fjernvarme planlegger.

- Det vil gi mye varme, som trengs når fjernvarme skal erstatte oljefyringen i Oslo. Dette vil gi en enorm klimagevinst, sier hun og legger til at Viken fjernvarme allerede er i ferd med å doble fjernvarmeleveransen i Oslo. Utbyggingen vil erstatte oljekjeler i bydeler som Bøler, Manglerud og Haugerud. I Oslo kommune finnes det 16.000 hus med oljefyring.

Kun 3 av 46 TWh energi som leveres til oppvarming av boliger og næringsbygg i Norge er fjernvarme. 65 prosent av dette stammer fra fornybare energikilder. Men andelen vokser.

Bidrar til energibalansen

Juhler mener fordelen med fjernvarme er åpenbar, i tillegg til at det reduserer CO2-utslipp, betyr det mye for forsyningssikkerheten i de byene som har godt utbygd fjernvarmedistribusjon. I 2006 var det rundt 2000 MW installert effekt i fjernvarmeanlegg i Norge.

- Det er av et omfang som bidrar til den norske energibalansen, men som hverken Statnett eller NVE tar særlig hensyn til når de planlegger for det, sier hun.

Diskusjonen om hvor anlegget skal ligge er ennå ikke over. Hva prisen blir, vil ikke Bakken opplyse om ennå.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.