KRAFT

Vil utvide i Jostedalen

Ole K. Helgesen
8. juli 2009 - 14:05

I en melding til NVE fra Statkraft Energi kommer det fram at selskapet ønsker å overføre Vestsideelvane, heve Tunsbergdalsdammen og bygge av Vigdøla kraftverk i Jostedalen i Sogn og Fjordane.

Til sammen vil disse prosjektene kunne gi ca 178 GWh/år fornybar energi, noe som tilsvarer forbruket til 9000 husstander.Benytter eksisterende anlegg

Statkraft håper NVE vil godkjenne planene.

– En av fordelene ved disse prosjektene er at eksisterende produksjonsanlegg og infrastruktur knyttet til Leirdøla og Jostedal kraftverker kan benyttes i stor grad. Det betyr reduserte inngrep, men vi innser også at utbyggingsområdet har store naturkvaliteter som må telle med i en samlet vurdering, sier informasjonssjef Norman Kjærvik i Statkraft.Overføring av Vestsideelvane

Prosjektet innebærer en overføring av åtte sideelver fra vestsiden av Jostedalen til Tunsbergdalsmagasinet og Leirdøla kraftverk.

Nedbørsfeltet har en størrelse på 51,5 kvadratkilometer, der nesten 1/5 er bredekket areal.

Eksisterende tillløpstunnel og avløpstunnel, selve kraftstasjonen, og ledningsnettet ut fra Leirdøla kraftverk kan benyttes, så inngrepene er av begrenset omfang.

Flom i disse elvene har tidligere ført til betydelige skader på boliger, veier, broer, driftsbygninger og dyrket mark og det har lenge vært et ønske fra Luster kommune om å overføre vann fra disse elvene til Leirdøla kraftverk.

Inkludert i dette prosjektet er også en heving av Tunsbergdalsdammen med 2 meter.

Vigdøla kraftverk

Vigdøla kraftverk er tenkt bygget på østsiden av Jostedalen, ca 1200 meter inne i fjellet, like ved eksisterende Jostedal kraftstasjon. Kraftverket utnytter fallet fra 600 meter over havet til sjøen.

Det er planlagt et inntak i Vigdøla, som også vil få en god minstevannsføring ned til samløp Jostedøla.

Denne løsningen gjør det mulig å benytte eksisterende adkomsttunnel inn til Jostedal kraftstasjon, man kan også benytte eksisterende avløpstunnel ut i Gaupnefjorden, og kraften kan føres ut på eksisterende ledningsnett i Jostedalen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.