INDUSTRI

Vil utnytte industrienergi bedre

KALDT: - Det ligger et stort klimagasspotensial i å utnytte CO2 i kuldeanlegg, sier Sintef-forsker Anne Karin Hemmingsen.
KALDT: - Det ligger et stort klimagasspotensial i å utnytte CO2 i kuldeanlegg, sier Sintef-forsker Anne Karin Hemmingsen. Bilde: Svein Tønseth\SINTEF Media
Trond Gram
25. mars 2009 - 07:02

Fakta

  • En Rankin cycle er en dampkraftprosess som omdanner varme til energi.
  • En organisk ranking syklus (ORC) er en gassturbin som utnytter varme fra lave temperaturkilder, som overskuddsvarme fra industrien, geotermisk varme og så videre.
  • Mange kuldeanlegg bruker hydroklorfluorkarboner (HKFK) som kuldemedium, HKFK har både ozonreduserende effekt og drivhuseffekt. Det vil være av stor betydning hvis disse blir skiftet ut.


Industrien står for omtrent 30 prosent av verdens energibruk, og energieffektivisering i industrien er et av de viktigste midlene for å redusere utslipp av klimagasser og få et bærekraftig energisystem.

Samarbeid

Et nytt samarbeid mellom Sintef, sentrale industribedrifter og nasjonale og internasjonale forskningsinstitutter tar sikte på en drastisk reduksjon i industriens energiforbruk og norske klimagassutslipp.

Ved å utvikle ny teknologi for energieffektive varme- og kuldeprosesser og anvendelse av spillvarme fra norsk industri vil partene bak forskningssamarbeidet Creativ redusere norske klimagassutslipp med 30 prosent, og energiforbruket med 25 prosent.

– Utvikling av ny teknologi

– Det er det vi har beregnet til å være potensialet dersom alle industribedrifter implementerer ny teknologi, forteller Anne Karin Torstveit Hemmingsen, seniorforsker hos Sintef Energiforskning.

Ny teknologi innen energieffektive kuldesystemer, teknologi for effektiv termisk prosessering, bedre utnyttelse av industriell overskuddsvarme, teknologi for elektrisitetsproduksjon fra spillvarme samt energieffektivisering i industribygg er blant tiltakene som Creativ ser på.

– Det vil være snakk om utvikling av helt ny teknologi. Samtidig er det mye som kan gjøres underveis. Det finnes teknologier som kan tas i bruk i dag, og mange industribedrifter vil også kunne utnytte potensialet som ligger der i form av bedre energiledelse. Det er en rekke lavthengende frukter som også gir effekt, sier Hemmingsen.

Utnytte overskuddsvarme

Hun forteller at det dreier seg om å øke utnyttelsen av overskuddsvarmen fra industribedriftene på de riktige stedene.

På steder hvor varmen ikke kan utnyttes direkte, til for eksempel oppvarming eller som drivkraft i kuldeprosesser, skal mulighetene for strømproduksjon undersøkes.

Med CO 2 som arbeidsmedium i en Organic Rankin Cycle (ORC) er håpet å utnytte overskuddsvarmen ved lavere temperaturer enn tidligere til strømproduksjon.

– Det ligger et stort klimagasspotensial i å utnytte CO 2, både i ORC og i kuldeanlegg. Jeg tror det vil være av ekstremt stor betydning hvis også mange kuldeanlegg skiftes ut. Der er det i dag ganske store utslipp av ozonnedbrytende gasser, og baserer man det på et mer miljøvennlig alternativ, kan man redusere den menneskeskapte klimapåvirkningen betydelig, sier Hemmingsen.

Varmen må lagres

Et annet spørsmål Creativ-prosjektet ser på er hvordan overskuddsvarmen skal lagres mest mulig effektivt til det er bruk for den.

– Det med strømproduksjon er et stort poeng. Et aluminiumsverk har ganske mye energi til overs. Ved å produsere strøm fra overskuddsvarmen kan den lett transporteres og selges, sier hun.

Søker om midler

De industrielle prosessene som forskningssamarbeidet Creativ omfatter, dekker majoriteten av det industrielle energiforbruket i Norge.

I tillegg til Sintef er blant andre Hydro Aluminium, Norske Skog, ABB, Tine, Danfoss, System Air, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Rema 1000 med på prosjektet, sammen med flere forskningsinstitusjoner i inn- og utland.

Samarbeidspartnerne nådde ikke helt opp da Forskningsrådet nylig utlyste midler til åtte forskningssentre for miljøvennlig energi, men de går likevel videre med forskningssamarbeidet.

– Vi vil søke om midler som vil dekke de samme temaene. Det blir en eller annen form for senter, sier hun.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.