Vil teste reserve for Ormen Lange

Vil teste reserve for Ormen Lange
RESERVEKRAFT: Statnett ønsker at Shell tester om reservegasskraftverket på Nyhamna kan fungere som backup ved langvarig strømbrudd. Bilde: Shell

I et brev til Shell understreker Statnett at kraftforsyningen til Ormen Lange er ensidig, det vil si at anlegget får strøm kun fra én enkelt linje. Det betyr økt risiko for “betydelig avbruddstid”, skriver Statnett.

Statnett har derfor et “sterkt ønske” om å gjennomføre en test for å finne ut om reservekraftverket rent teknisk kan benyttes som "backup" i en situasjon med lengre tids bortfall av 420kV forsyningen til Nyhamna.

Ormen Lange har ifølge Statnett et kraftforbruk på 160-170 MW.

Les også:

Ber om test

Statnett skriver at de er informert om at gass ikke kan tilføres kraftverket ved utfall av hovednettet på grunn av to ventiler som bare kan styres med strømforsyning som hentes via 420 kV-nettet.

I brevet ber Statnett Shell om at en 22 kV reserveforsyning blir etablert innen neste vedlikeholdsstans på Ormen Lange, og at en test av reservekraftverket som ensidig forsyning blir planlagt og gjennomført som et ledd i denne stansen.

Les også: Betongskandale på Ormen Lange

Les også: Politiet vurderer etterforskning

Streng konsesjon

Statnetts driftsdirektør for Nord- og Midt-Norge, Alf Selmer Olaussen, forteller at konsesjonsvilkårene fra NVE er slik at reservekraftverket kun skal brukes når det er fare for rasjonering, i en såkalt SAKS-situasjon.

Selv om det blir et langvarig strømbrudd, er det ifølge den opprinnelige konsesjonen ikke anledning til å starte opp reservekraftverket for å sikre gasseksporten til Storbritannia over Langeled.

I vinter, som i fjor vinter, fikk Statnett utvidet mandatet noe, slik at kraftverket også kan tas i bruk for å hindre strømbrudd. Denne dispensasjonen gjelder til uke 20 som er i siste halvdel av mai.

Les også: Etterlyser subsea-standarder

– Ren teknisk test

Olaussen sier henvendelsen til Shell ikke innebærer at Statnett ønsker å endre regelverket.

– Det vi gjør er kun en ren teknisk test for å vite hva anlegget kan yte og hvordan det fungerer. Dette vil, dersom Shell etterkommer vårt ønske, skje i forbindelse med ordinær testkjøring av reservekraftanlegget. Slik testkjøring har Statnett tillatelse til i følge dagens konsesjon for anlegget. For å kunne levere kraft til Ormen Lange ved bortfall av 420 kV-forsyningen til anlegget, må vi selvfølgelig ha konsesjon til det, understreker Olaussen overfor Teknisk Ukeblad.

Olaussen håper at testen kan gjennomføres i løpet av sommeren.

Les også: Ormen-stans ga prishopp

Les også: Full stans på Ormen Lange

Les også: Kritisk teknologi snart i mål

Les mer om: