KLIMA

Vil ta krafttak for miljøet

Tore Stensvold
9. juni 2007 - 13:16

På helgens Representanskapsmøte i Oslo vedtok Tekna en miljøresolusjon som støtter regjeringens linje.

Men på ett punkt går Tekna og foreningens 45.000 medlemmer lenger: Vi kan ikke kjøpe oss ut av klimaproblemene med kvoter.

Her er resolusjonen:

"Tekna stiller seg positiv til regjeringens mål om at Norge fram mot 2050 skal ta ansvar for å redusere utslipp av klimagasser tilsvarende 100 prosent av våre egne utslipp. FNs klimapanel har på vitenskapelig grunnlag påvist menneskeskapte klimaendringer, og vi ser det som vårt etiske ansvar å ta vare på naturen og verne om miljøet.

Skal Norge bli et lavutslippssamfunn innen 2050, må klimamålene omsettes i konkrete og forpliktende tiltak innenlands, og ikke bare ved kvotekjøp i utlandet. Norges troverdighet internasjonalt er avhengig av at regjeringen nå tar et krafttak for å bidra til å utvikle og ta i bruk energieffektiv teknologi og å begrense utslipp.

Myndighetene må aktivt støtte og legge til rette for at Norge blir ledende på miljøteknologi og kostnadseffektiv produksjon av bærekraftig energi. Investeringer må tas nå for å legge grunnlaget for ny næringsutvikling og skape fremtidsrettede arbeidsplasser i Norge.Det må være et grunnleggende prinsipp at den som forurenser, skal betale for de belastningene dette påfører miljøet. Norske myndigheter må imidlertid arbeide for at miljøavgifter og andre miljøtiltak i størst mulig grad blir harmonisert internasjonalt for ikke å svekke norsk konkurransekraft.

Teknas medlemmer ønsker å bidra med sin kunnskap innen teknisk-naturvitenskapelige fag til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi slik at Norge blir et foregangsland internasjonalt."

Representanskapet er Teknas øverste organ og møtes annethvert år.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.