Vil styrke oljenæringens omdømme

Vil styrke oljenæringens omdømme
Ola Borten Moe mener næringen må ta tilbake sitt gode rykte. Bilde: Øyvind Lie

STAVANGER: Ministeren talte under Petoros jubileumskonferanse i Stavanger i dag, og kom med rosende ord til næringen.

– Vi har for lenge latt andre få definere virksomheten, og la dem fortelle oss at det vi driver med er skittent og fælt. Det er på tide at næringen tar mot til seg og sier at vi representerer en del av løsningen for de globale klima- og miljøutfordringene, sier Borten Moe.

Viktige for miljøet

Han påpeker at Norge skal være en betydelig bidragsyter til energisikkerhet i verden.

– Vi er blant dem som produserer mest mulig energi med minst mulig innsatsfaktor. I et miljøperspektiv er vi uhyre viktige. Det ville ikke vært mindre utslipp i verden dersom vi reduserte vår produksjon. Det ville blitt andre som produserte med betydelig høyere utslipp enn det vi har, sier Borten Moe.

To oppfordringer

Olje- og energiministeren kom med to oppfordringer til petroleumsnæringen.

– Vi har nå åpnet opp for utvinning i Barentshavet øst, og kommer til å skyte seismikk her. Det samme skal vi gjøre ved Jan Mayen, i tillegg til at vi skal hente inn mer kunnskap og data utenfor Lofoten og Vesterålen. Min utfordring til dere er at man har et enormt og vedvarende fokus på miljø og sikkerhet. Først og fremst av hensyn til seg selv, men også fordi vi må skape legitimitet som slipper næringen til i nye områder. Vi må levere på dette området, det er sårbare områder vi skal inn i, og det er uhyre viktig at legitimiteten er på plass, formaner Borten Moe.

Ringvirkninger

En annen ting Borten Moe påpekte i forbindelse med satsingen i nord, var ringvirkninger.

– Mye tyder på at Barentshavet kan bli en ny petroleumsprovins. Ser man på Hammerfest, og hvordan dette samfunnet har dratt nytte av virksomheten, så må vi få mer av dette. Vi trenger ringvirkninger på land, sier Borten Moe.

Les mer om: