ENERGI

Vil studere klimaendringer

5. apr. 2001 - 11:20

Arbeidsgruppen er nedsatt av Området for Miljø og utvikling i Norges forskningsråd, etter anbefaling fra Samarbeidsutvalg for klimaforskning. Gruppen skal skissere forskningsbehov på området i en rapport innen 1. juli i år. Rapporten vil være et viktig grunnlagsdokument for arbeidet for å få til en økt satsing på feltet.

Stor betydning for Norge

Effekten av klimaendringene i Norge og omkringliggende havområder kan få stor betydning for vårt natur- og ressursgrunnlag og for norsk samfunnsliv på en rekke områder innen blant annet jordbruks-, skogbruks-, fiskeri- samferdsels- og energisektoren. Også turistnæringen, bosettingsmønster og folks helse og livskvalitet kan bli berørt.

Økt kunnskap om sårbarhet for og tilpasninger til klimaendringer er en forutsetning for å kunne møte endringen med fornuftige tiltak.

Den nasjonale forskningsinnsatsen på området har vært beskjeden og fragmentert. Det er for eksempel ikke utført noen helhetlige studier av mulige konsekvenser og sårbarhet for klimaendringer i Norge. Flere forhold taler imidlertid for at tiden er moden for å styrke innsatsen på området, ifølge en pressemelding fra Forskningsrådet.

Bedre modeller

De globale klimamodellene er langt bedre enn tidligere, og forskningsprosjektet RegClim er nå i stand til å komme med relativt detaljerte klimascenarier. Med basis i RegClims scenarier kan en studere mulige konsekvenser for ulike årstider og regioner. Scenariene kan gi informasjon om blant annet snødekke, sesonglengde, nedbørsintensitet, minimums- og maksimumstemperaturer, første og siste døgn med frost.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.