Vil straffe dårlige lærere

Vil straffe dårlige lærere
(Bilde: Scanpix)
  • Karriere

Hvilket annet yrke kunne du tenkt deg? Jeg kunne godt tenke meg å være arkitekt.

Hvilket yrke kunne du absolutt ikke ha tenkt deg? Parkeringsvakt ville jeg ikke ha vært.

Hva er ditt beste minne fra yrkeskarrieren? Min personlige involvering i Statkrafts kjøp av nesten halvparten av svenske Sydkraft. Aksjene ble anskaffet for rundt 14 milliarder kroner og utviklet til en verdi på over 40 milliarder kroner.

Hva vil gjøre norsk arbeidsliv bedre? En styrking av undervisningen i norsk skole, inkludert høyere og mere differensiert lønn til lærere. Læreryrket bør har høy status.Jeg mener at lærere generelt burde ha høyere lønn enn i dag, og at de beste lærerne bør få bonustillegg - individuelt eller for hele lærer-team der dette naturlig.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå