Vil stimulere nytenkning gjennom nye finansieringsordninger for forskning

I forslaget til ny strategi for de neste fire årene skriver Forskningsrådet at det skal eksperimentere med nye finansieringsinstrumenter.

Vil stimulere nytenkning gjennom nye finansieringsordninger for forskning
John-Arne Røttingen, som har ledet Forskningsrådet siden 2017, vil nå bruke nye finansieringsordninger for å få til nytenking. Bilde: Mona Strande

Tiden før Forskningsrådets søknadsfrister er hektiske på universiteter og forskningsinstitutter. Kampen om begrensede midler er hard - og det legges mye arbeid ned i prosjektsøknader. Nå har Forskningsrådet klar forslag til ny strategi for fireårsperioden 2020 til 2024. Forslaget er ute til høring, fristen er satt til 18. mars.