Vil stille miljøkrav til statseide selskaper

Vil stille miljøkrav til statseide selskaper
VIL LEDE: - Hvis ikke våre selskaper er ledende miljømessig, så vil ikke norsk næringsliv være det heller, mener Trond Giske. Bilde: Scanpix

Næringsminister Trond Giske (Ap) sier til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) at selskaper hvor staten er betydelig eier, må ta miljø- og klimamessige hensyn i sin aktivitet.

– Vår ambisjon som eier er at man skal være ledende. Det betyr at selskapene skal utvikle og bruke miljøvennlig teknologi på sine områder, sier Giske.

Viktig punkt

Betydningen av samfunnsansvar i bedrifter der staten eier alle aksjene eller en stor aksjepost blir tillagt stor viktighet i stortingsmeldingen.

– Selskapene pålegges å integrere arbeidet med miljø og klima i sine egne retningslinjer for samfunnsansvar. De statlig eide selskapene skal være i fremste rekke når det gjelder miljøtiltak i sin bransje, sier Giske.

Han mener at kravene vil bidra til at disse selskapene blir mer konkurransedyktige. Selskapene, blant annet Statoil, blir pålagt å identifisere sentrale indikatorer der det settes klare mål. Selskapene må deretter rapportere tilbake resultatene av dette arbeidet til eierne gjennom rapporter og årsmeldinger.

Må være miljøledere

Giske karakteriserer selskapene som industrilokomotiver der det ofte settes teknologistandarder. Staten eier en tredel av aksjene på Oslo Børs.

– Hvis ikke våre selskaper er ledende miljømessig, så vil ikke norsk næringsliv være det heller. Vi tror det er i selskapenes bedriftsøkonomiske interesse. Det kan gi økt lønnsomhet og avkastning. Miljøvennlige prosjekter og tjenesteår er framtidens markedsområder, sier Giske.

Les mer om: