KRAFT

Vil starte mobile gasskraftverk

PRISSJOKK: Frp ønsker å starte opp de mobile gasskraftverkene i Møre og Romsdal for å hindre prissjokk på strøm.
PRISSJOKK: Frp ønsker å starte opp de mobile gasskraftverkene i Møre og Romsdal for å hindre prissjokk på strøm. Bilde: Kjell Herskedal/Scanpix
Øyvind LieØyvind Lie
25. nov. 2010 - 14:25

I morgen fremmer Frp et forslag for Stortinget om at regjeringen snarest endrer konsesjonsvilkårene for oppstart av de mobile gasskraftverkene, "slik at de også skal ta hensyn til prissignaler i markedet samt i større grad brukes til å forebygge en kraftkrise på grunn av tomme vannmagasin”.

Ifølge konsesjonsvilkårene for bruk av kraftverkene er ikke høy pris noe kriterium for idriftssettelse, kun høy risiko for rasjonering. Og Statnett må benytte alle andre aktuelle virkemidler for å håndtere en eventuell svært anstrengt kraftsituasjon før det mobile reservekraftverket settes i drift.

300 MW

En oppstart av de to gasskraftverkene på Tjeldbergodden og Nyhamna i Møre og Romsdal vil bidra med til sammen 300 MW inn i kraftforsyningen, påpeker Frp.

“Ved at mobile gasskraftverk kan ta over litt bunnlastproduksjon fra vannmagasin, så kan trolig vannkraftprodusenter rasjonere vannet sitt bedre og derved tilby sitt vann billigere når markedet etterspør maksimalt med kraft (effekt). Dermed kan de mobile anleggene bidra til lavere priser og redusert fare for at vannmagasiner går tomme denne vinteren”, heter det i forslaget.

Frp mener at et prisnivå på for eksempel 10 kr/kWh er langt over hva man kan kalle et normalt fungerende strømmarked.

Partiet er enig i at mobile gasskraftverk ikke er en optimal eller langsiktig løsning på Norges kraftutfordringer.

“Samtidig må det understrekes at mobile gasskraftverk er den eneste tilgjengelige, ubrukte produksjonskapasitet som myndighetene rår over i dag. Derfor bør denne disponeres mer aktivt enn konsesjonsregelverket tillater", heter det i forslaget

– Bra globalt

Frps energipolitiske talsmann, Ketil Solvik-Olsen, går ikke med på at oppstart av reservekraftverkene er dårlig miljøpolitikk.

– For de som ser seg blinde på nasjonale CO2-utslipp, vil dette selvsagt gi større utslipp. Men for de som er opptatt av globale konsekvenser, er det mindre forurensende enn tysk og russisk kullkraft. Og i situasjonen der prisene stiger som nå i Norge og Sverige, er det ikke svensk bioenergi som redder oss, men dyr kullkraft fra kontinentet, sier han til Teknisk Ukeblad.