KRAFT

Vil stanse russisk energimonopol

Sakhalin Energy's Molikpaq facility, Sakhalin Island oljeplattform russland
Sakhalin Energy's Molikpaq facility, Sakhalin Island oljeplattform russland
Ole K. Helgesen
9. jan. 2007 - 15:06

Den stadig økende bekymringen for forsyningssikkerheten i EU ble ytterligere forsterket da Russland reduserte oljeleveransen til Polen og Tyskland mandag.

Flere tiltak

I den omfattende rapporten om det Europeiske energimarkedet, som Teknisk Ukeblad har tilgang til, uttrykker EU-kommisjonen bekymring over noen enkelte kraftleverandørers monopolstilling i enkelte medlemsland. Dette gjelder spesielt de baltiske landene.

I følge rapporten ønsker kommisjonen å sette i gang flere tiltak, for å forhindre at slike situasjoner som nå har oppstått, skjer i fremtiden.

- Vi har kontaktet russiske og hviterussiske myndigheter og krevd en umiddelbar og detaljert forklaring på denne hindringen, sa EUs energikommissær Andris Piebalgs mandag.

Importen øker

Kommisjonen anslår at EUs avhengighet av importert energi vil øke fra 50 prosent av det totale forbruket i dag til 65 prosent i 2030. I rapporten forelås det at EU-landene reduserer sin avhengighet av energitilførsel fra land utenfor Unionen.

- Dette er ikke bare en trussel for EUs forsyningssikkerhet av energi, men også mot EUs konkurransekraft. EU blir stadig mer utsatt for prissvingninger på internasjonale energimarkeder.

Satsing på kjernekraft

Kjernekraft trekkes frem som viktig for EUs konkurranseevne og forsyningssikkerhet av energi.

Rapporten fremhever at kjernekraft er mindre sårbart for råvarepriser. Men kommisjonen legger vekt på at det er opp til hvert enkelt medlemsland å bestemme om de ønsker å benytte seg av kjernekraft.

Gasslagre

Kommisjonen ønsker at EU kommer med konkrete tiltak knyttet til gasslagre innen 2007.

- Like lagre ville styrket forsyningssikkerheten av gass i forbindelse med korte avbrudd, heter det i rapporten.

Norsk samarbeid

Norge nevnes også spesifikt i rapporten.

- Kommisjonen vil styrke sine bånd til Norge, starte et nytt strategisk energisamarbeid med Algerie - som en stor gassleverandør, og legger opp til mer utstrakt kontakt med Qatar på EU-nivå, heter det i raporten.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.