Vil skrive miljøhistorie

Vil skrive miljøhistorie
NHO rasler med sablene og krever refusjon av NOx-avgiften og at regjeringen blir med på et NOx-fond som alternativ til NOx-avgiften de vil kreve inn. Bilde: Colourbox.com

Under en tale under åpingen av Arbeiderpartiets landsmøte i Folkets hus i Oslo i dag kom statsminister Jens Stoltenberg med løftet.

Nøytralt

- Norge påtar seg en forpliktelse om å kutte utslippene av klimagasser med 30 prosent innen 2020, sa han til forsamlingen.

Men ikke nok med det: Han sa også Norge i tillegg skal kjøpe klimakvoter for 100 prosent av Norges klimautslipp innen 2050.

Målet er at Norge skal være klimanøytralt.

- Det betyr at for hvert eneste tonn klimagasser som slippes ut, skal det sørges for tilsvarende lavere utslipp et annet sted. Dermed blir summen av utslipp null, sa statsministeren.

Historie

Slik vil regjeringen overoppfylle Kyoto-avtalen.

Norge blir dermed det første landet i verden som påtar seg en såpass ambisiøs klimaforpliktelse.

- Jeg inviterer Arbeiderpartiets landsmøte til å skrive miljøhistorie, sa Stoltenberg.

Les mer om: