SAMFUNN

Vil sikre veiene

11. okt. 2001 - 10:46

Regjeringen vil øke bevilgningen til veiformål med 649 millioner kroner neste år. Totalt skal 10,9 milliarder kroner brukes til veier. Drift og vedlikehold av riksveinettet står i høysetet. Dette skal gi tryggere veier.

Veidirektør Olav Søfteland kaller satsingen på sikkerhet som "vinnerområdet" i budsjettforslaget. I en pressemelding skriver han at "Regjeringen følger opp sitt eige framlegg i Nasjonal transportplan. Det fører til ein aktivitetsvekst på anleggsområdet neste år i høve til dei to siste åra. Likevel er investeringsrammene noko lågare enn det vi har lagt til grunn i handlingsprogrammet for dei neste fire åra."

Regjeringen vil bruke 4,5 milliarder kroner til utbygging av riksveinettet, mens drift og vedlikehold får 5,3 milliarder kroner.

I tillegg til statens innsats, skal bompengeselskapene bidra med 1,6 milliarder kroner som går til videre utbygging av riksveinettet.

Vegvesenets planlagte omstilling og omorganisering videreføres i budsjettforslaget. Det betyr at vi får fem store veiregioner i landet, i stedet for 19 fylkesvise. Produksjonsavdelingen blir også skilt ut som en egnen divisjon.

Jernbane

Jernbaneformål er tilgodesett med 5,5 milliarder kroner neste år. Også her er sikkerhet prioritert, sammen med pålitelighet og driftssikkerhet. Jernbaneverket får 4,2 milliarder kroner til drift, vedlikehold og utbygging.

Dobbeltspor mellom Sandvika og Asker får en stor del av investeringspotten for utbygging, som totalt er på 1.3 milliarder kroner. Departementet hevder at potten er økt med 24,3 prosent fra det godkjente 2001-budjsettet.

Kollektivtrafikk

Regjeringen hevder den vil styrke kollektivtilbudet i byområder. De statlige bevilgningene foreslås til 3 milliarder kroner. Beløpet inkluderer kjøp av trasnporttjenester fra NSB. Samtidig mener regjeringen at bevilgningene til Jernbaneverket hører med til denne kategorien.

Luftfart

Regjeringen spår nedgang i flytrafikken i 2002, blant annet som følge av terrorfrykt. Samlet får likevel luftfartsformål en økning på 6,1 prosent. Kjøp av flyrutetjenester på ulønnsomme regionalruter sluker 412 millioner kroner av potten.

Kun 97 millioner kroner er satt av til regionale lufthavner, og skal dekke både drift og investeringer.

Investeringer til lufthavnene reduseres som følge av færre flypassasjerer. Når Gardermoen holdes utenfor, bevilges det 598,4 millioner kroner. Sikkerhet prioriteres. Trondheim lufthavn Værnes skal bygge nytt tårn og får nytt sikkerhetsbygg.

Havarikommisjonen for sivil luffart (HSL) får påplusset budsjettet med 26 prosent, fra 16 millioner kroner til noe over 20 millioner kroner. Økningen skyldes nye oppgaver for kommisjonen. Fra nyttår skal også jernbaneulykker granskes av kommisjonen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.