LUFTFART

Vil samle industrien mot dronetrusselen

– Det finnes ingen quick fix.

Antidrone-øvelse på Oslo Lufthavn 2021.
Antidrone-øvelse på Oslo Lufthavn 2021.
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Det har vært noen intense måneder for droneorganisasjonen UAS Norway, slik trusselbildet har utviklet seg nasjonalt og internasjonalt. Nå er hovedprioriteten å jobbe for regulerte og sikre luftrom, der legitime droneaktører fortsatt får spillerom -  mens uautoriserte droner oppdages og eventuelt uskadeliggjøres. 

– Vi kaller det for dronedillemmaet. Ingen ønsker å stoppe dronebruken i Norge. Samtidig er det viktig for bransjen å ta hensyn til at droner også kan misbrukes, og vi må ikke være redde for å jobbe med dronedeteksjon og mottiltak, sier Anders Martinsen i UAS Norway.

I desember samler de eksperter, leverandører og ansvarlige for kritisk infrastruktur til en såkalt security summit på Forus utenfor Stavanger. Der skal de diskutere hvordan den økende trusselen fra uidentifiserte og fiendtlige droner kan møtes. Kritisk infrastruktur kan være olje og gass, energi, telecom og vannforsyning. 

Anders Martinsen, daglig leder i dronebransjens interesseorganisasjon UAS Norway, spør seg om man heller burde brukt de 55 millionene på deteksjon og eventuelle mottiltak.
Anders Martinsen, daglig leder i dronebransjens interesseorganisasjon UAS Norway. Foto: Eirik Helland Urke

Deler informasjon

Ekspertene kommer fra blant annet Politiet, Interpol, Avinor, Widerøe, Equinor og det amerikanske sikkerhetsbyrået CISA. Byrået har ansvar for cybersikkerhet og infrastruktur-sikkerhet i USA, der anleggene gjerne er større og tiltakene rundt luftromskontroll har kommet noe lengre enn i Norge.

Widerøe har ikke selv ansvaret for dronedeteksjon og mottiltak, men ønsker å dele mer om konsekvensene når det rapporteres om droner i luftrommet og fly må omdirigeres. 

Målet med den lukkede samlingen er å dele informasjon og finne noen felles løsninger mot trusselen fra uidentifiserte droner. Flere leverandører av dronedeteksjonssystemer vil være til stede og vise fram sine løsninger.

De siste månedene har ansvaret for mottiltakene blitt mer tydelig plassert hos den enkelte objekteier. Det betyr at informasjonsbehovet nå er betydelig hos aktører med ansvar for sentral infrastruktur i Norge. 

Ingen quick fix

– Det finnes ingen quick fix for deteksjon og mottiltak mot droner. Det er et utfordrende område å jobbe med, der behovet for kunnskap er stort. Samtidig er det krevende å samle laget, når det er så mye skjermet informasjon som ikke kan deles. Det er ikke mulig å være så åpen som vi kunne ønsket, sier Ander Martinsen til TU.

Luftfartstilsynet vil sannsynligvis innføre permanente flyrestriksjoner over flere sentrale olje- og gassanlegg på land, etter søknad fra Equinor. Samtidig har myndighetene slått fast at det ikke blir noe generelt droneforbud i Norge.

– Vi må erkjenne at dette har vært en krevende tid for bransjen. Det er ekstremt ressurskrevende at nesten hver stjerne på himmelen blir oppfattet som unormal. Derfor er det viktig for oss å informere om at det vi gjør er godkjent og trygt, samtidig som vi må ta hensyn til at droner også kan misbrukes. Vi må klare å skille mellom gode og dårlige hensikter, sier Anders Martinsen til TU.

Finnes systemer

Det finnes nå en rekke aktører som tilbyr systemer for å detektere droner, som objekteiere nå kan ta i bruk på sine installasjoner. Det vil kunne bidra til større kontroll over luftrommet. Eventuelle mottiltak er det derimot Politiet som må ta seg av.

I fjor møttes flere leverandører til en øvelse på Oslo lufthavn Gardermoen, der systemer for både dronedeteksjon og mottiltak ble demonstrert mens flyplassen var i drift. Slike systemer skal etter planen også bli demonstrert på Forus i desember.

Les også

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.