BYGG

Vil rive garasjene til naboen for å utvide kjøpesenter

Hvis Linderud senter skal vokse, trenger de mer plass. Da står naboens garasjer i veien. – Foreløpig har vi ikke tatt noen beslutning, sier borettslagsleder.

Innenfor det stiplede området ligger dagens Linderudsenter og den tilhørende parkeringsplassen, men også  parkeringsgarasjene og en av blokkene i borettslaget Linderud borettslag II.
Innenfor det stiplede området ligger dagens Linderudsenter og den tilhørende parkeringsplassen, men også parkeringsgarasjene og en av blokkene i borettslaget Linderud borettslag II.

Linderud senter var det første kjøpesenteret i sitt slag da det ble bygget i 1967. Siden er det bygget ut – og om – en rekke ganger. Nå er utnyttingsgraden på tomta senteret står på helt oppfylt, ifølge eierne i eiendomsselskapet Citycon.

Nå har selskapet bedt om et møte med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune for å se hvilke muligheter som foreligger for utvidelse. Med seg har de tegninger av et nytt, moderne senter, som er mer åpent mot omgivelsene, med forslag om å åpne senteret mot parkanlegget til historiske Linderud gård, som ligger ved siden av dagens kjøpesenter. 

Se de ulike forslagene nederst i artikkelen.

Citycons arkitekter ser for seg et omtåde for rekreasjon, et boligområde og et åpent torg.

Citycon skisserer også et åpent torg der dagens parkeringsplass ligger, og nye boliger som supplerer det tilbudet som finnes i området i dag.

Les også

Vil ha torg, park og boliger

Kommunikasjonssjef Terje Gulbrandsen i Citycon Norge vil ikke si så mye utover det som står i innspillet til Plan- og bygningsetaten (PBE). Skissen som er oversendt PBE er utarbeidet av det svenske arkitektkontoret Wester Elsner, som har tegnet flere kjøpesentre for Citycon i Sverige og Finland.

Citycon

  • Citycon eier over 50 kjøpesentre, hovedsakelig i Norge, Sverige og Finland. Selskapet har også enkelte sentre i Danmark, Litauen og Estland.
  • Citycon drifter 26 kjøpesentre i Norge. Blant disse er City Syd i Trondheim, Trekanten i Asker, Stovner senter, Liertoppen og Oasen kjøpesenter.
  • Selskapet er notert på børsen i Helsinki.
  • Citycon omsatte for tre milliarder norske kroner i 2018, og hadde et brutto driftsresultat på to milliarder kroner.

– Generelt kan jeg si at ved de sentrene vi ønsker å utvikle videre, ønsker vi mer kombinasjonsbruk og mer multifunksjonelle bygg. Utviklingen går i stor grad mot at sentrene vender seg mer utover med åpne fasader, og skaper en torgfølelse som gjør det til et naturlig sentrum for de urbane omgivelsene, sier Gulbrandsen.

Dette er en del av en større trend. Stadig flere kjøpesentre satser på opplevelser og grønne lunger for å trekke folk ikke bare til butikker, men i stadig større grad til opplevelser i form av mat, kultur og fritidsaktiviteter.

Les også

Vil kjøpe naboens tomt

Gulbrandsen er tydelig på at ingenting er avgjort med hensyn til Linderud senter.

– Nå går vi i dialog med Plan- og bygningsetaten. Kommunen har sine ønsker om trafikkavvikling og knutepunktfortetting, så får vi se hvordan disse ønskene spiller sammen med det vi ønsker å gjøre, sier han til Teknisk ukeblad.

I skissen som er sendt Oslo kommune, har arkitektene i Wester Elsner tegnet inn et senter som er langt mer åpent mot syd enn dagens bygg. Det gir en bedre adkomst til Linderud T-banestasjon. Mot øst er det tegnet inn et stort, nytt bygg. Der dette bygget er planlagt, står i dag garasjeanlegget til Linderudsenterets naboer, borettslaget Linderud Borettslag II.

Les også

Borettslaget må si ja

Linderud borettslag II er et frittstående borettslag bestående av tre blokker på ti etasjer. Blokkene er bygget midt på 60-tallet, og består av ett- to- og treroms leiligheter. Det er 86 leiligheter i hver blokk. Disse disponerer et garasjeanlegg på nabotomta til Linderudsenteret der plassene fordeles etter ventelisteprinsippet.

Linderud senter

Ligger langs Trondheimsveien i Groruddalen i Oslo. Da Linderud senter ble bygget i 1967 var det Norges første bilbaserte kjøpesenter. Varehuskjeden EPA var største leietaker. I 1992 ble senterets fire bygninger dekket av et overbygg, slik at det ble et innendørssenter. En ny utbygging i 2009 ga økt areal og flere butikker. Sentret har Norges største saltvannsakvarium plassert på et kjøpesenter.

Styreleder Ole Jørgen Hernæs i Linderud borettslag II sier borettslaget ikke har tatt noen beslutning om garasjenes fremtid ennå. Borettslaget er i dialog med Citycon og har holdt et informasjonsmøte med beboerne, men foreløpig har ikke Citycon kommet med et konkret tilbud på kjøp av garasjeanlegget.

– Jeg tror de avventer møtet med kommunen for å se hva som er mulig å få til her, sier Hernæs.

Tanken er at beboerne i borettslaget skal få en egen avstengt del av kjøpesenterets garasjeanlegg til sin disposisjon når prosjektet står ferdig.

Slik ser arkitektene i Wester Elsner for seg at senteret kan se ut når det åpnes mot syd.

Kjøpesentre i Oslo

(Rangert etter omsetning)

  1. Storo Storsenter
  2. CC Vest
  3. Alna senter
  4. Bydel Aker brygge
  5. Oslo City

Vil bygge nærmere riksveien

I skissen til Oslo kommune foreslår Citycon å utvide Linderudsenteret med opptil 28.000 kvadratmeter. Alternativet med høyest utnytting innebærer at det bygges et høyt tårn der borettslagets garasjebygg står, rett nord for blokkene.

Det alternativet kan Citycon mest sannsynlig bare glemme å få borettslagets samtykke til, tror Hernæs. Han peker på forslagets alternativ C, som legger opp til lavere utnyttelse og lavere byggehøyder, som noe som mer sannsynlig vil være spiselig for borettslagets generalforsamling.

– De har også tegnet inn et alternativ B, som jeg tror kan gjennomføres selv om vi ikke skulle få en avtale om bruk av tomta garasjene står på, sier Hernæs.

Les også

Citycon ber om dispensasjon fra forbudet mot å bygge nærmere riksvei enn 50 meter. Da kan det nye senteret legges nærmere Trondheimsveien. Selskapet viser til at Trondheimsveien er planlagt som en "mindre og mer miljøriktig gate" i fremtiden.

Plan A innebærer den største utnyttelsen. Lederen i naboborettslaget tviler på at de vil få gjennom tomtesalget derom dette blir alternativet.
Plan B kan gjennomføres uten kjøp av naboborettslagets tomt.
Dersom det blir en tomtehandel, vil Plan C antagelig være det mest sannsynlige resultatet.
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.