OLJE OG GASS

Vil rasjonere energien

FOSSIL ENERGI: Dette er Troll A-plattformen. Norsk gass bidrar sterkt til britenes energiforbruk. Nå er britene bekymret for energisikkerheten, og en parlamentsgruppe ber regjeringen innføre et system for energirasjonering i tilfelle det blir mangel på fossil energi.
FOSSIL ENERGI: Dette er Troll A-plattformen. Norsk gass bidrar sterkt til britenes energiforbruk. Nå er britene bekymret for energisikkerheten, og en parlamentsgruppe ber regjeringen innføre et system for energirasjonering i tilfelle det blir mangel på fossil energi. Bilde: Marit Hommedal/Statoil
Kjetil Malkenes Hovland
30. nov. 2009 - 10:33

Britiske politikere frykter følgene av peak oil, altså punktet hvor verdens oljeproduksjon begynner å falle.

En parlamentsgruppe som jobber med peak oil mener det trengs et rasjoneringssystem for å møte en hverdag hvor det ikke er nok billig olje til å drive alle sektorer av samfunnet som før.

– Det trengs et system for energirasjonering for å unngå den mest intense konkurransen som ellers vil oppstå, og sørge for at alle energiforbrukere kan få sin rettferdige andel, heter det i en rapport fra august.

– Må være i forkant FRYKTER PEAK OIL: John Hemming leder den britiske parlamentsgruppen om peak oil. De tar til orde for å gjøre klart et rasjoneringssystem for å kunne takle mangel på fossil energi.
– Må være i forkant FRYKTER PEAK OIL: John Hemming leder den britiske parlamentsgruppen om peak oil. De tar til orde for å gjøre klart et rasjoneringssystem for å kunne takle mangel på fossil energi.

– Må være i forkant

Det britiske parlamentet har satt ned en bredt sammensatt gruppe som skal jobbe med peak oil-spørsmål. Parlamentsgruppen mener at regjeringen bør innføre energikvoter (Tradable Energy Quotas – TEQ) for å sikre en overgang til et lavenergisamfunn uten for mye trøbbel. Dette er i praksis et rasjoneringssystem for fossil energi.

I høst la gruppen fram rapporten «A Policy Framework For Peak Oil And Climate Change». Der har de fått analytikerne i firmaet The Lean Economy Connection til å regne på hvordan TEQ-systemet kan fungere.

– Et slikt system må være på plass og testet godt i forkant av energimangelen. Hvis tilbudet stopper opp før et rasjoneringssystem er på plass, vil den ordinære distribusjonen av energi bryte sammen, skriver de i rapporten.

Alle må få

TEQ-systemet kan fungere ved at hver enkelt borger får tildelt en viss mengde olje, basert på nasjonens totale behov for å kutte i klimautslippene og på tilgangen på fossil energi. Kvotene skal være mest mulig likt fordelt, og prisen må ikke være så høy at bare rike har råd til å kjøre bil.

Motivasjon er det manglende mellomledd i klimapolitikken, skriver gruppen i sin rapport. Du kan lese hele rapporten her.

– Vi må vende blikket ut over de økonomiske og tekniske analysene som vanligvis brukes på dette feltet, og heller se på analyser av det som er kjernen i saken. Insentivene som motiverer folk må forstås like godt som teknologien som skaffer oss resultatene. Og det viktige i et system som kan skape sosial og teknisk omlegging er at man føler at man har et felles mål, heter det i rapporten.

Når skjer peak oil?

Bakteppet for forslaget fra parlamentsgruppen er diskusjonen om når oljealderen begynner å ebbe ut fordi produksjonen faller. Teknisk Ukeblad har tidligere skrevet at peak oil kan komme før 2020: Les saken her

Det finnes også grupper som er mer optimistiske på oljeproduksjonens vegne. Konsulentene i IHS CERA tror på peak oil lenge etter 2030: Les saken her

Den svenske professoren Kjell Aleklett leder energigruppen ved Universitetet i Uppsala, og han mener at vi allerede har nådd peak oil: Les saken her

– Må vente prissvingninger

Fra 2008 har oljeprisene variert veldig. Fra toppnivået på 147 dollar fatet ned til 33 dollar fatet og nå i høst rundt 80 dollar fatet. Lederen for parlamentsgruppen om peak oil mener vi må forberede oss på variasjoner.

– Disse svingningene bør ikke komme som noen overraskelse. Ekstreme prisvariasjoner er ventet når veksten i oljeproduksjonen stopper opp og vi når peak oil, sier John Hemming i forordet til rapporten. – Verdens produksjon har vært mer eller mindre flat siden 2005, og selv om etterspørselen har falt på grunn av nedgangen i økonomien, stiger prisene igjen. Goldman Sachs spår at vi ser 100 dollar fatet i 2010.

Det internasjonale energibyrået (IEA) sier at vi trenger å finne enorme mengder olje fram mot 2030, ettersom produksjonen fra eksisterende felter faller drastisk. Det trengs seks nye Saudi-Arabia, forteller Heming.

– Tror ikke på det

– Det er trolig helt umulig. IEA ser ut til å anerkjenne dette når de sier i sin rapport at dagens «globale trender i energiproduksjon og -forbruk ikke er bærekraftige – miljømessig, økonomisk og sosialt.»

Gruppen fra parlamentet viser også til næringslivets engasjement i peak oil-debatten. Rapporten «The Oil Crunch» fra industriens handlingsgruppe om peak oil og energisikkerhet (ITPOES) tok for seg temaet i to ulike scenarioer. Det ene, fra Shell, sa at peak oil kommer i 2015, fulgt av et platå i produksjonen til inn på 2020-tallet. Det andre scenarioet sier at det er lite trolig at verdens oljeproduksjon kan fortsette å vokse etter 2013.

Presset øker mot den britiske regjeringen for å ta dette spørsmålet mer på alvor. Britisk oljeproduksjon har falt kraftig det siste tiåret. Norsk oljeproduksjon har falt kraftig fra 2001, men vi kommer trolig til å være selvberget i en del år til.

Her hjemme mener Miljøpartiet De Grønne at heller ikke den norske regjeringen har skjønt peak oil: Les saken her

– Peak oil kan ha vært

– Oljefeltene faller fortsatt i produksjon, og det virker lite trolig at produksjonen noensinne kan komme tilbake på tidligere nivå, selv om økonomien snur. Det kan godt være at vi vil se tilbake på juli 2008 som det globale toppunktet i oljeproduksjon, sier parlamentsgruppens rapport.

IEA spår en samlet global etterspørsel på 105 millioner fat per dag i 2030. Hvis produksjonen da fremdeles ligger på rundt 80 millioner fat for dagen, vil det bli kamp om ressursene.

Britene er rimelig vanskelig stilt. I mai 2007 konkluderte regjeringen med at med dagens politikk vil britene importere 80 prosent av gassen sin og 75 prosent av kullet sitt i 2020. Dersom det er mangel på fossil energi i verden vil dette gi svært dårlig energisikkerhet for Storbritannia.

Vil forberede folk

Rapporten «A Policy Framework For Peak Oil And Climate Change» tar til orde for å forberede folk på at rasjoneringen kan bli nødvendig.

– Den første forberedelsen er psykologisk, hvor befolkningen blir gjort oppmerksom på energiproblemet, årsakene til det, og hvordan det kan utvikle seg. De må også bli klare over den langsiktige praktiske utviklingen som kan komme når vi skal gjøre oss mindre avhengige av fossil energi, sier rapporten.

– Den andre forberedelsen er praktisk. Et robust rasjoneringssystem må være på plass lenge før mangelen kommer. Systemet må være innarbeidet i folket, og det er en fordel om det i i mellomtiden brukes til å redusere CO2-utslipp og begynne på utfasingen av olje og gass.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.