Vil produsere salt av farlig uorganisk avfall på Herøya

NOAH utvikler to nye teknologier for å behandle industriens restprodukter. 

Vil produsere salt av farlig uorganisk avfall på Herøya
Salt: NOAH produserer nå saltløsning basert på flyveaske Foto: NOAH

Det nærmer seg innlevering for regjeringens ekspertutvalg om farlig uorganisk avfall. 1. november skal de avgi sin innstilling om hvordan vi best håndterer farlig uorganisk avfall her i landet. Det begynner å bli fullt på Langøya og vi trenger et nytt nasjonalt deponi for å fjerne fra kretsløpet det vi ikke kan resirkulere.