Vil presse ut Helge Lund

Det er sterke indikasjoner på at årsaken til sokkelstreiken er at fagforeningene vil bli kvitt Statoil-sjef Helge Lund.

Vil presse ut Helge Lund
Under press: Helge Lund, konsernsjef i Statoil, utsettes for hardt press fra fagbevegelsen. Bilde: NTB scanpix

STAVANGER/TRONDHEIM: Frem til i dag har Statoil-ansatte fått en gavepensjon fra Statoil i tillegg til AFP-utbetalingene for å sikre et samlet pensjonsnivå på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Denne ordningen vil Statoil nå fjerne.

Ute etter Lund

Fra flere hold får Teknisk Ukeblad sterke indikasjoner på at Statoils oppførsel har provosert fagforeningslederne så kraftig at de har tatt saken inn i sokkeloppgjøret for å ramme Statoil-sjef Helge Lund.

Saken føyer seg inn i en rekke av kontroversielle beslutninger fra Statoil-ledelsen.

Les også: Statoilkonflikt nær bristepunktet

– Statoils skyld

Tillitsvalgt i Industri Energi Statoil, Per Martin Labråthen, sier det er Statoils egen skyld at saken har endt opp i tariffoppgjøret.

– Vi har aldri krevd å få tilleggspensjon tariffestet. Det er Statoil som har brakt dette inn i tarrifforhandlingene da de ikke var villige til å finne en løsning internt.

Les også: Tynnslitt tillit til Statoil-ledelsen

Rettet mot Statoil-ledelsen

Han forteller at alle selskapene med operatørskap på sokkelen i 1998 sendte ut brev til fagforeningene med løfter om tilleggspensjon for de som går av når de er 62 år.

Og det provoserer fagforeningene kraftig når Statoil-ledelsen vil fjerne ordningen samtidig som den beholder sine egne gullkantede pensjoner.

– Så dette er en streik mot Statoil?

– Ja, det kan du godt si. Helge Lund har fjernet et gode som ble fremforhandlet under tariffoppgjøret i 1998. Og ledelsen visste at dette ville bli en del av sokkeloppgjøret dersom den ikke ville forhandle om en løsning, sier Labråthen.

Han ønsker ikke å kommentere ryktene om at fagbevegelsen ønsker å bli kvitt Helge Lund. Men han legger ikke skjul på at tilliten til Statoil-ledelsen er tynnslitt.

– Jeg synes arbeidergiversiden har opptrådt veldig arrogant i denne saken. Etter flere år i fagbevegelsen har jeg aldri opplevd noe lignende. 

Les også: Pensjonstvist kan gi full lockout

Statoil mener pensjonsordningen er gunstig  

Forsiktig konsernsjef

Konsernsjef i Statoil, Helge Lund, vil ikke spekulere i hvorfor saken har blitt en del av tariffoppgjøret.

– En god dialog med våre tillitsvalgte er en viktig del av å utvikle selskapet. Hvilke prioriteringer fagforeningene har, må du nesten spørre dem om, sier Lund til Teknisk Ukeblad.

– Hva er din kommentar til ryktene om at de ønsker å bli kvitt deg?

– Det har jeg ingen kommentar til, bortsett fra at en dialog mellom tillitsmenn og ledelse er tuftet på et prinsipp på at vi skal prøve å skape en best mulig drift. Jeg går ut i fra at det også er målsetningen til våre tillitsvalgte.

– Urealistiske krav

Oljeindustriens landsforening er tydelig på at pensjonsforhandlinger med enkeltselskap ikke har noe å gjøre i tarifforhandlinger.

– Vi har absolutt ingen mulighet til å gi noe som helst når det gjelder pensjon. Det er urealistisk å forvente at de skal få innfridd pensjonskrav som er så hinsides det alle andre i norske samfunnet får, sier informasjonssjef Kjetil Hjertvik i Oljeindustriens Landsforening (OLF).

– Tåkelegger fakta

Ifølge tall fra Statoil vil den nye pensjonsordningen i Statoil gi en sokkelarbeider 67 prosent av pensjonsgrunnlaget dersom han jobber til han er 63 år.

I så fall vil han få like god utbetaling som han hadde fått med den gamle ordningen dersom han jobber 16 uker (eller ett arbeidsår på sokkelen) ekstra.

– Det kan virke som om forbundsledelsen prøver å tåkelegge faktagrunnlaget som ligger til grunn for streiken, sier Hjertvik i OLF.

– Tror dere streiken egentlig dreier seg om å bli kvitt Helge Lund?

– Vi kan ikke forholde oss til rykter. Men vi forutsetter at fagforeningene spiller med åpne kort og ikke driver med skjulte agendaer.

Ledelsens tabber

Fagforbundet Safe bekrefter også at tillitten mellom de ansatte og ledelsen i Statoil er tynnslitt.

De mener Helge Lunds tabber i etterkant av fusjonen med Hydro er årsaken til at Statoil-ledelsen ønsker å fjerne tilleggspensjonen.

– Fusjonen mellom Statoil og Hydro hadde en visjon om vekst, og Helge Lund mente at det var en overtallighet på 2500 stillinger. Og selskapet tilbød alle over 58 år tidligpensjon som gav dem 70 prosent av lønna. Men det gikk ikke lang tid før man så at dette ikke stemte og selskapet måtte rekruttere igjen, sier Statoil-tillitsvalgt Bjørn Asle Teige i Safe.

– Vi har vel allerede rekruttert like mange som gikk av med 58+-pensjon, og nå skal vi ha 1 500 flere. Dette viser hvor katastrofal vurdering ledelsen gjorde når det gjaldt bemanningen, sier Bjørn Asle Teige.

Borten Moe: Han har to bekymringer for oljenæringen

Doble pensjonsutgifter

Selskapet har regnet ut at den avtalen om tidligpensjon for de over 58 år, koster selskapet over 8 milliarder kroner.

Og nå sitter selskapet med med dobbel regning på grunn av nye ansettelser med lønn og pensjonsforpliktelser.

– Resultatet nå er at Statoil vil kutte i pensjonsforpliktelsene, og ber oss om å vise samfunnsansvar og kutte pensjon og forpliktelser. Det sier Helge Lund som selv på få år har doblet lønnen sin og har en pensjonsordning som er hinsides det alle andre har. Folk er fly forbannet, sier Teige. Hadde man rotet bort så mange milliarder på dårlige beslutninger i en annen bedrift, så tror jeg det hadde vært kort vei til bakdøren, fortsetter han.

– Vi vil beholde de inngåtte avtalene, det gjelder alle ansatte, både på sokkelen og land. Men avtalen er nå meldt avsluttet fra selskapets side. Noe av det som provoserer de ansatte mest, er hvordan ledelsen i Statoil beholder sine egne avtaler, sier Teige.

Les flere oljesaker:

Slik vil Aker Solutions kapre fremtidige ingeniører

Slik blir havbunnsfabrikken

Aker Solutions ansetter 1300 ingeniører

– Statoil bløffer om oljesand og klima

Her er Statoils flytende testlab  

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.