KARRIERELONN

Vil piske pappa hjem

Jenny Nestvold Kanestrøm
10. des. 2007 - 07:01

Marit Stykket, president i Nito, mener dagens permisjonsordning har et stort forbedringspotensial.

Tredelt fødselspermisjon

– Vi mener fedre bør få selvstendige rettigheter til foreldrepermisjon, uavhengig av mødres arbeidssituasjon, sier Stykket.

I motsetning til offentlig ansatte, er flere bransjer i det private næringslivet ikke omfattet av kollektive avtaler. I privat sektor dominerer individuelle lønnsforhandlinger, dermed får mange kvinner lønnen kraftig redusert når de går ut i foreldrepermisjon.

– Vi tror en tredelt permisjonsordning også vil motvirke den andelen av lønnsforskjellene som er knyttet til barnefødsler, sier Stykket. Hun foreslår at lovendringer på alle disse områdene utredes.

Hun mener dette vil bidra til at fedrene tar en større del av omsorgen for barna.

Forskjeller

Dagens ordning innebærer at foreldrene får 44 uker permisjon med full lønn, av disse må fedrene ta ut minst seks uker. Stykket mener Norge bør innføre en ordning lik den de ha på Island, der fedre får en større lovfestet del av permisjonen.

På Island er permisjonen delt i tre, slik at mor får en del, far en del og en del som foreldrene kan dele fritt. Dersom far ikke bruker kvoten sin, mister familien denne. Det har ført til at langt flere fedre enn før tar sin del av permisjonen.

I Norge er kun seks uker av foreldrepermisjonen forbeholdt far, og denne kvoten mister familien hvis far ikke tar den ut.

På Island kan familien miste tre måneder, mens en norsk familie bare mister seks uker.

Får konsekvenser

– Fravær i forbindelse med fødsel får konsekvenser for lønn og karriere, sier Heidi Iversen, juridisk rådgiver i Tekna.

Hun synes problemet med dagens permisjonsordning er at den er skjevt fordelt, og tror løsningen at far får en større lovfestet del av permisjonen.

– Det hadde vært positivt for alle parter dersom fedre hadde tatt en større andel av foreldrepermisjonen, sier hun

– Jeg tror sivilingeniører og andre med høyere utdanning kommer raskere tilbake på jobb etter fødsel, sier Iversen.

Hun understreker at det er opp til kvinner selv og bestemme når de vil tilbake på jobb og at.de ikke kan dømmes for å avslutte permisjonen tidlig.

Derfor tjener kvinner mindre

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.