INDUSTRI

Vil påskynde reduksjonene

Truls Tunmo
30. jan. 2008 - 22:26

-Vi ønsker at prosessen i EU omkring rensing av lystgass skal gå så raskt som mulig. Men det er en ny vei å gå for å lage regler for hvordan man måler og regulerer utslipp av denne klimagassen. Norge bidrar til at denne prosessen skal gå raskere, sier rådgiver Thomas Myhrvold-Hanssen i Miljøverndepartementet.

Han gleder seg over Yaras pionervirksomhet for å redusere den sterke klimagassen.

-Det er veldig positivt at Yara har utviklet og tatt i bruk denne teknologien. Vår oppgave nå er å sørge for at de får prisinsentiver til ytterligere teknologiutvikling, i tillegg til å drive mer energieffektivt.

Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, ser viktigheten av å få lystgass inn i EUs kvotesystem for klimautslipp.

– Det er å håpe på at dette skjer så raskt som mulig, sier han.

Les mer om: