SAMFUNN

Vil løfte foredling

Sintef og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har søkt om i alt 40 millioner til et strategisk forskningsprogram innen fiskeforedling. Programmet skal danne grunnlag for økt nyskaping innen maskinleverandørindustrien for sjømat, opplyser forsker Jan Buljo ved Sintef teknologiledelse. Mens verdien av norsk fiskeeksport når stadig nye høyder og krøp over 30 milliarder kroner i fjor, mangler landet maskinleverandører til fiskeforedlingsindustrien.

– Betydelig utfordring

Forsker Buljo mener at fiskeriminister Otto Gregussen satte fingeren på et viktig punkt for kystnasjonen Norge da statsråden uttalte dette under årsmøtet til Fiskerinæringens landsforening: – Spissformulert kan vi si at norsk bearbeidingsindustri består av tyske maskiner i prosesslinjer designet av danske konsulenter i bygninger satt opp av svensker. Her ligger en betydelig utfordring for de norske teknologimiljøene.

Dersom Norges forskningsråd bevilger penger til forskningsprogrammet, som skal pågå fra 2001 til 2005, håper Sintef og NTNU å bidra til satsingen som fiskeriministeren etterlyser. – Fokus i forskningsprogrammet skal være problemområder innen produksjonsanlegg for sjømat. Det skal ikke dekke fangst, oppdrett eller markedsrelaterte problemstillinger, sier Buljo.

Arbeidspakker

Forskningsprogrammet er delt i seks arbeidspakker. De tre første spenner fra produksjonsledelse og logistikk, til sanitasjon, sporbarhet og ressursoptimalisering. Arbeidspakke fire og fem tar for seg automatisering innen henholdsvis produksjonsprosesser og håndteringssystemer. Den siste pakken går på totalkonsept for fiskeforedlingsanlegg.

– Gjennom et tett samarbeid mellom industrien, NTNU og Sintef, ønsker vi å utvikle ny viten på viktige felt innen fiskeforedlingsteknologi. Vi tar sikte på å vise prototyper og modeller for morgendagens løsninger, sier Buljo.

Industrien er med

Både foredlings- og maskinleverandørindustrien er trukket inn i planleggingen – og flere forslag til prosjekter ligger allerede på bordet. Målet er at norske maskinleverandører skal bygge opp sin kompetanse og bli betydelige industribedrifter med basis i én av Norges fremste næringer. I tillegg skal forskningsprogrammet bygge et nytt fundament for undervisning og danne grunnlag for videre forskning innen fiskeforedling på universitetsnivå.

Buljo mener at en slik utvikling vil være en kraftig stimulans for norsk fiskeforedlingsindustri. – Gjennom programsøknaden har NTNU og Sintef signalisert at vi som nøkkelinstitusjoner innen teknologi er villige til en innsats for denne næringen.

Ved Norges forskningsråds område for bioproduksjon og -foredling får Teknisk Ukeblad opplyst at avgjørelsen om søknaden faller i desember – etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for neste år.

Les mer om: