Vil koble sammen Gjøvik og Raufoss under bakken. Kan hente varme fra produksjon av støtfangere

Har nok treflis og spillvarme til å holde varme i både Gjøvik og Raufoss.

Benteler på Raufoss lager bilfelger i aluminium. Smelteovnene holder 900 grader og i dag fyrer de mye for kråka.

– Vi jobber nå veldig konkret med å bygge ut fjernvarme i Raufoss sentrum, som ikke har fjernvarme i dag. Vi ser for oss at vi bygger ut nettet, mens industriparken produserer varmen. De har nok effekt til å dekke hele Raufoss, sier Knut Finstad, prosjektleder i Eidsiva Bioenergi.