SAMFUNN

Vil innta sykehusene

27. feb. 2001 - 09:12

De tre institusjonene forhandler i disse dager om å stifte et nytt selskap sammen. Hovedproduktet skal bli utvikling, salg og drift av lederutviklingsprogrammer for helsetjenesten. Forskningsdirektør Sigmund Kvernes i Sintef Unimed vil nødig gi ut detaljer siden det endelige konseptet ikke er ferdig. Han regner med at det nye selskapet vil være klart i løpet av våren. Sintef Unimed skal levere kunnskap og forelesere. BI har mye kompetanse om bransjerettet utdanningsprogrammer. Det synes da naturlig å tro at Universitetet i Oslo vil bidra med utgangspunkt i Senter for helseadministrasjons virksomhet, men Kvernes vil ikke kommentere det.

Statlig overtakelse av sykehusene vil åpne nye muligheter for Sintef Unimed. – Vi nærmer oss etableringen av en rekke foretak innen helsesektoren som vil måtte drives etter helt andre prinsipper enn med dagens sykehusorganisering. Vi ønsker å spille en nøkkelrolle i omstillingen. Det vil bli stort behov for innsats innen områder hvor vi kan levere: Styringsdata, organisasjonsutvikling og ledelse, sier Kvernes.

Høye forventinger

Sintef Unimed er et av instituttene konsernledelsen i Sintef har store forventinger til. Regnskapet for fjoråret viste en vekst på 10 prosent, mens den planlagte veksten var nesten 20 prosent. Ledelsen er likevel meget fornøyd med situasjonen og venter ytterligere vekst i 2001. – At vi ikke nådde målene skyldes hovedsakelig at området offshorerelatert medisin ikke utviklet seg som vi ventet, og den delen ble skilt helt ut. Fem ansatte sluttet og begynte for seg selv. Andre områder hadde en betydelig vekst, sier direktør Kvernes. Omsetningen endte på 107 millioner. For inneværende år venter Kvernes en vekst i netto inntjening på 15 prosent, og at tallet på ansatte skal økes fra dagens 150 til om lag 170 personer ved årets utgang.

Forskningsinstituttet har delt virksomheten i to hovedområder –helsetjenesteforskning og medisinsk teknologi eller helserelatert teknologi. Hvert av disse områdene omfatter spissteknologi i medisin (MR og ultralyd), rehabiliteringsteknologi, arbeidsfysiologi og inneklima Instituttet driver et nasjonalt senter for innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren (InnoMed).

Samarbeid i vinden

– Ved siden av å satse på noen kjerneområder og bli bedre der vi allerede har noe å tilby, vil vi søke partnere. Vi har hatt størst vekst der vi har kunnet tilby helhet, sier Kvernes om fremtidige strategivalg.

Innen helsetjenesteforskning er det opprettet en ny avdeling, LOS. Forkortelsen står for ledelse, organisasjon og samhandling. – Vi jobber også med finansieringsmodeller, særlig knyttet til innsatsstyrt finansiering. Sosial- og helsedepartementet har opprettet et Senter for medisinsk metodevurdering som er lagt til Sintef Unimed. Gjennom dette skal forskerne se på prosedyrer og dokumentere en ”beste praksis” etter å ha vurdert både tradisjonelle og nye behandlingsmodeller.

Nakkesleng

Kvernes nevner nakkeslengskader som et eksempel hvor det er utarbeidet en rapport som oppsummerer den nåværende kunnskap, behandling og diagnostikk. – Da kan de som behandler denne type lidelse vurdere sine egne rutiner og behandlingformer opp mot ”beste praksis”.

Sekretariatet og den faglige ledelsen er lagt til Sintef Unimed. Arbeidet med å utrede ulike medisinske tema utføres på prosjektbasis hvor grupper av eksperter, vesentlig erfarne leger, fra norsk helsevesen hentes inn utenfra.

Sintefdirektøren avviser at Sintef Unimeds posisjon på for eksempel dette området, setter forskningsinstituttet i en form for monopolsituasjon. Et viktig konkurransefortrinn for Sintef Unimed er nøytralitet i forhold til etablerte særinteresser og faggrupperinger i helsesektoren, i forhold til etablerte institusjoner og til industrielle aktører.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.