KARRIERE

Vil inndra karakterene

student
student Bilde: /colourbox.com
Dag Yngve Dahle
20. apr. 2007 - 10:45

Masterstudenter som ikke blir ferdig med studiene på normert tid, kan bli uteksaminert uten karakterer.

Skal motivere

I stedet kan de få 'bestått' eller 'ikke bestått' på vitnemålet, skriver Morgenbladet.

– Ideen går ut på at de studentene som ikke klarer å bli ferdig til den fastsatte tiden, ikke får karakter på oppgaven sin, men bare bestått/ikke bestått. Poenget er at det skal være en motivasjon for studentene til å bli ferdig fortere, sier Monica Bakken, studiedirektør ved UiO, til avisen.

Tiltaket, som ble lansert som idé på Universitets- og Høgskolerådets seminar i januar, vurderes altså nå av universitetet for å øke studentgjennomstrømmingen.

Får støtte

– Gjennomstrømningen er katastrofalt dårlig noen steder, sier Bakken.

Flere støtter tiltaket.

– Ordningen blir mer rettferdig for studentene. Slik det er nå, er det en kultur for at noen studenter utsetter innleveringen av oppgaven for å oppnå bedre karakterer. Til gjengjeld har mange for lave ambisjoner når det gjelder å gjøre oppgaven ferdig på normert tid. Det er urettferdig for de studentene som faktisk klarer å levere på tiden, sier Tor Egil Førland, tidligere studiedekan ved Humanistisk fakultet.

Studentene skeptiske

Lina Johanne Strand, leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, er skeptisk.

– Det er blitt ekstremt fokus på gjennomstrømning etter Kvalitetsreformen, for nå får universitetene penger for avlagte studiepoeng. Det virker som om man med dette tiltaket retter opp symptomene heller enn årsakene. Dessuten er det ikke sikkert at alle studenter ønsker karakterer, og dermed blir dette tiltaket virkningsløst. Man bør heller prøve å opparbeide en felles forståelse for hva mastergraden skal innebære, og hvor mye tid man skal bruke på den. Det er et problem at dette spriker så mye mellom ulike institutter, sier Strand til Morgenbladet.

Les mer om: