– Vil ikke NITO ha bedre finansiering?

– Vil ikke NITO ha bedre finansiering?
TORD LIEN: Vil ikke NITO at jeg skal tale ingeniørene sak? Bilde: Tore Stensvold

Lien (FrP), som er 2. nestleder i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomite, sa til Teknisk Ukeblad i forrige uke at regjeringen er – Færre ingeniører utdannes under Jens når det gjelder å få flere til å fullføre teknologisk utdanning.

Dette reagerte NITO på.

Overrasket

Visepresident Trond Markussen sier at de – Vi kjenner oss ikke igjen i dette Liens beskrivelse av situasjonen, og viser til den nye rammeplanen for ingeniørutdanningene.

– Jeg er overrasket NITOs svar når det gjelder regjeringens satsing på teknologi. Jeg kjenner selvsagt til de nye rammeplanene, som både er bedre og mer ambisiøse enn tidligere, sier Lien. Han fortsetter:

– Men nettopp dette gjør at rammeplanene krever bedre finansiering. Når vi tidligere har bedt om styrking av finansieringen av de treårige teknologiutdanningene, har NITO vært enige i at et slikt løft har vært fornuftig og nødvendig. Jeg får bare konstatere at det ser ut som NITO ikke lenger mener dette. Er det tilfellet, slipper jeg å bruke mer tid på å presse regjeringen på det, sier Lien til Teknisk Ukeblad.

– Vi kjenner oss ikke igjen i dette

Poeng

NITOs Trond Markussen avviser at de ikke lenger mener bedre finansiering er nødvendig.

– La det ikke være noen tvil om at vi er helt enige med Tord Lien om at det må settes av ekstra midler til gjennomføringen av rammeplanen for ingeniørutdanningen, ikke minst på grunn av den korte tiden institusjonene har fått til å implementere planen. Dette er kostnader på 10 millioner kroner, sier han.

Han frykter kutt:

– Vi mener det må øremerkes midler til gjennomføringen av rammeplanen. Hvis ikke frykter vi at det blir nedskjæringer på områder som er viktige for studentenes motivasjon for å gjennomføre studiene, nemlig laboratorienær og praksisnær undervisning, ekskursjoner, feltarbeid og ikke minst utstyr til bruk i undervisningen, sier Markussen.

Marianne Aasen (Ap), leder i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomite, viser til at de har etablert 6.000 – Vi er ikke handlingslammet innen realfag og teknologi.

– Færre ingeniører utdannes under Jens

Les mer om: